Mehen

Jméno

Jméno Mehen znamená Svinutý či Stočený.

Ikonografie a sféry vlivu

Mehen byl zobrazován jako obrovitý had, který obtáčí Rea v jeho sluneční bárce na jeho noční pouti podsvětím. [1]

Mýty a funkce

Zobrazení hadího božstva Mehena v Knize bran

Mehen se poprvé vyskytuje v Textech rakví ze Střední říše, kde je popisován jako had svinutý v devíti kruzích, které tvoří ohnivé stezky. V říkání 493 jsou zmiňována "Mehenova tajemství"[2] , což možná mohlo odkazovat na nějaké specifické rituály božstva v hadí podobě. [3]Později je zmiňován hlavně v podsvětních knihách Nové říše. Mehen a ochraňoval Rea před nepřáteli, především před zástupcem chaosu a ne-řádu isfet, další bytostí v hadí podobě, Apopem. Hadí podobu možná získal právě díky této své schopnosti.[1]

Kult

Mehen nebyl nikdy předmětem zvláštního uctívání, ale objevuje se spíše v souvislosti s mýty a egyptskými představami o podsvětí. Už z Predynastické doby je ovšem známa desková hra mehen, jejíž deska byla právě zobrazením Mehena. [4]

Reference

  1. 1,0 1,1 Janák 2005 :111 - 112.
  2. Viz CT 493, 495; CT 758 - 760.
  3. Wilkinson 2003 :223 - 224.
  4. Piccione 1990 : 43-52.

Literatura

Hornung, E. 1999 : The ancient Egyptian books of the afterlife. 1. publ. Ithaca: Cornell University Press

Janák, J. 2005: Brána nebes: bohové a démoni starého Egypta, 1. vyd. Praha: Libri.

Piccione, P. A. 1990 : Mehen, Mysteries, and Resurrection from the Coiled Serpent, In: Journal of the American Research Center in Egypt Vol. 27, (1990), 43-52.

Pinch, G. 2004 : Egyptian mythology: a guide to the gods, goddesses, and traditions of ancient Egypt. New York: Oxford University Press.

Texty rakví(Buck, Adriaan de 1935 – 61 : "The Egyptian Coffin text, I – VII", Chicago: University of Chicago Press.)

Wilkinson, Richard H. 2003 :The complete gods and goddesses of ancient Egypt, London: Thames and Hudson.