Texty rakví

Texty rakví jsou souborem náboženských textů, objevujících se od Prvního přechodného období, typické jsou především v dobách Střední říše, ale objevují se i později.

Texty rakví navazují na Texty pyramid, a jelikož jde o novodobé označení, není přesně jasné, kde je mezi těmito soubory textů (a později i Knihou mrtvých) hranice - pro Egypťany tyto soubory pravděpodobně představovaly jeden velký corpus nábožensko-magických textů, z nichž byla v určitých dobách a lokalitách vybírána říkání, která dotyčný zemřelý chtěl nebo měl mít ve své hrobce.

Některá říkání Textů rakví jsou více či méně upravené a přepracované části Textů pyramid, objevují se zde ale i nová říkání a motivy. [1]

Výskyt

Narozdíl od Textů pyramid, které byly určeny pouze pro krále (přestože na konci Staré říše a později se objevují i v hrobkách královen a některých významných hodnostářů), Texty rakví se nacházejí v hrobkách lidí nekrálovského původu. Svůj název dostaly podle toho, že většina těchto textů se nachází právě na rakvích, ale můžeme se s nimi setkat i na dalších předmětech pohřební výbavy jako např. na papyrech, stélách či kanopických skříňkách.[2]

Zřejmě nejstarší doklad Textů rakví pochází z oázy Charga, během Střední říše jsou pak hlavními lokalitami, odkud máme tyto texty doložené, Lišt, Asjút, Berša, Meir a Bení Hasan.[3]

Jazyk a obsah

Texty rakví jsou psány klasickou egyptštinou, v některých říkáních se pak objevují prvky nejstarší egyptštiny, což svědčí o jejich starších předlohách.

V Textech rakví se objevují motivy, podobné tématům z Textů pyramid, tedy výstup zemřelého na nebesa a jeho identifikace s bohy, zde je ovšem častým motivem samotná cesta podsvětím a popis různých jejích nástrah a nebezpečí, které musí zemřelý překonat za pomoci svých znalostí, magie a božských sil. Vyskytují se zde také různé hymny, popisy podsvětních cest a bra, vzývání různých božstev, říkání, která mají zemřelému zajistit proměnu v něco či někoho atp.[4]

Reference

  1. Gestermann 2005: 16
  2. Janák 2009: 58
  3. Janák 2005: 198
  4. Lesko 2001: 287-288


Literatura

Přepis hieroglyfických textů: Buck, Adriaan de 1935 – 61 : "The Egyptian Coffin texts, I – VII", Chicago: University of Chicago Press

Assmann, J. 2002 : Altägyptische Totenlliturgien Band 1: Totenlliturgie in den Sargtexten des Mittleren Reiches. Supplemente zu den Schriften der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse 14. Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter.

Carrier, C. 2004 : Textes des sarcophages du Moyen Empire égyptien. Paris: Rocher.

Faulkner, R. O. : 1973 - 78 The ancient Egyptian Coffin texts, I-III, Warminster: Aris & Phillips.

Gestermann, L. 2005 : Die Überlieferung ausgewählter Texte altägyptischer Totenliteratur ("Sargtexte") in spätzeitlichen Grabanlagen. Wiesbaden: Harrassowitz.

Janák, J. 2009: Tetxty pro dosažení zásvětí, in: Maříková Vlčková a kol. : Hroby, hrobky a pohřebiště starých Egypťanů, Praha: Libri.

Janák, J. 2005: "Brána nebes: bohové a démoni starého Egypta", 1. vyd. Praha: Libri.

Lesko, L.H. : Coffit Texts, in: Redford, D.B. (ed.), 2001: Oxford encyclopedia of Ancien Egypt, vol. I, Oxford University Press, 287-288