Podsvětní knihy Nové říše

Podsvětní knihy jsou průvodci podsvětím (někdy jsou takto i přímo označovány), které se objevují od Nové říše a které zaznamenávají noční pouť slunečního boha podsvětní říší. Původně se, podobně jako v případě Textů pyramid, jednalo o texty určené pro krále, postupně se ale objevují i v hrobkách různých hodnostářů a soukromých osob. Narozdíl od starších náboženských textů však mají podsvětní knihy relativně pevně stanovený obsah.