Historie verzí stránky „Principy značkovacích jazyků a příklady použití jazyka HTML a XML“

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace