Historie verzí stránky „Proveďte dekompozici subsystému akvizice (statické a dynamické prvky, okolí)“

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace