Sociální média

Social media.jpg

Sociální média jsou komunikační nástroje, využívající prostředí nových médii na technologickém základě Web 2.0. Komunikace se odehrává v online prostoru prostřednictvím webových a mobilních technologii. [1]
Interakce mezi subjeky probíhá podle komunikačního modelu many-to-many, jehož typickými znaky jsou možnost simultánně sdělit individualizovanou informaci potenciálně neomezenému množství lidí a možnost zasahování do obsahu všemi zúčastněnými.[2] Sociální média jsou dynamicky se rozvíjející oblastí. Téměř všechny webové stránky jsou již dnes (r. 2015) spojeny se sociálními účty.

Definice

Ústálená definice pojemu "sociální média" neexistuje. Termín bývá často vykládán z různých pohledů.

The social media bible definuje sociální média jako média vztahující se k aktivitám, postupům a chování lidí v online komunitách, kde uživatelé sdílejí informace, vědomosti a názory prostřednictvím konverzačních médií. Konverzační média jsou založena na webových aplikacích, jež umožňují vytvářet a jednoduše předávat obsah v podobě slov, obrázků, videa a audia.[3]

Ve svém projevu na konferenci Supports Blogs and Social Media Conference pořádané The Chartered Institute of Library and Information Professionals definovala Victoria Bush, ředitelka VNU Exhibitions Europe, sociální média jako nástroje, které poskytují jednoduché užití kolaborativních pracovních prostor za užití různých komunikačních nástrojů.[4]

Sociální média využívají mobilní a internetové technologie k vytváření vysoce interaktivní platformy, prostřednictvím které jednotlivci a komunity sdílejí, spoluvytvářejí, diskutují a upravují uživatelsky generovaný obsah. Tak definuje sociální média J. H. Kietzmann a kolektiv v článku Social media? Get serious! Understanding the functional building blocks of social media.[5]

Typologie sociálních médií

Dělení podle převažující funkce:

 • Publishing: publikování digitálního obsahu (Blogger)
 • Sharing: sdílení digitálně uložených informací v textové, vizuální a audiální podobě (YouTube, Pinterest)[6]
 • Networking: vytváření vztahů mezi lidmi, vzájemná výměna informací a udržování kontaktů, vedoucích k vytvoření sítě konexí. Bývá realizován v síťových strukturách. Ve virtuálním prostředí je zastoupen sociálními sítěmi (Facebook).[7]
 • Discussing: internetové diskuze (diskuzní fóra), kam lidé vkládají své názory a reakce, ty se následně na stránce zobrazují. Diskuse jsou většinou řazeny podle kategorií, a pak podle jednotlivých témat. (Warfórum)[8]

Dělení podle zaměření:

 • Osobní: online prostředí pro komunikaci a sdílení multimediálního obsahu s přáteli, rodinou, členy komunity apod. (Facebook, Flickr)
 • Profesionální: odborné sítě se zaměřením na poskytování příležitostí pro kariérní růst v rámci obecném nebo oborovém (Clasroom 2.0, LinkedIn)
 • Informační: pro komunity hledající stejný druh informací, jejichž informační potřeba vzniká na základě řešení každodenních problému (SuperGreenMe)
 • Vzdělávací: vzájemná spolupráce studentů na školních projektech, výzkumech. Může se jednat o školní síť např. v podobě nástěnek, nebo může být zaměřena na vzdělávání v oblastech jednotlivých oborů, a to jak na úrovni jedné školy, tak v rámci spolupráce. (Student Room)
 • Záliby: komunity lidí zaměřující se na konkrétní zájem, např. sport, zahrádkaření apod. (Sport Shouting)
 • Akademické: sdílení výsledků výzkumů na vědecké úrovni (Academia.edu)[9]

Další možné rozdělení:

Michael Haenlein a Andreas M. Kaplan v článku Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Medi dělí sociální média do šesti kategorií:

 • Kolaborativní projekty: umožňují simultánní spolupráci mezi více uživateli (wiki, social bookmarking)
 • Blogy: určené k publikování digitálního obsahu (blog, microblog)
 • Obsahové komunity: sdílení mediálních obsahů různého typu (texty, videa, fotografie, prezentace)
 • Virtuální herní a sociální světy: 3D prostředí pro vzájemnou interakci mezi uživateli. Fyzický subjekt ve virtuálním prostředí reprezentuje avatar. (hry na hrdiny, Second Life)[10]

Související hesla

Odkazy

Reference

 1. http://www.makevision.net/texty/DP/socialni-media.html
 2. http://socialnimediavevyuce.webnode.cz/co-jsou-socialni-media-/
 3. SAFKO, Lon a David K BRAKE. The social media bible: tactics, tools, and strategies for business success. Hoboken, N.J.: John Wiley, c2009, xviii, 821 p. ISBN 04-704-1155-4.
 4. http://www.joomla.slamow.com/informace-a-spolecnost/prednasky/87-isp-iv-masova-komunikace-i-podstata-masove-komunikace.html
 5. Kietzmann, Jan and Hermkens, Kristoffer and McCarthy, Ian P. and Silvestre, Bruno S, Social Media? Get Serious! Understanding the Functional Building Blocks of Social Media (November 5, 2014). Business Horizons, Vol. 54, No. 3, 2011. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2519365
 6. http://en.wikipedia.org/wiki/Sharing
 7. http://wiki.knihovna.cz/index.php/Networking
 8. http://en.wikipedia.org/wiki/Social_media
 9. http://socialnetworking.lovetoknow.com/What_Types_of_Social_Networks_Exist
 10. http://michaelhaenlein.com/Publications/Kaplan,%20Andreas%20-%20Users%20of%20the%20world,%20unite.pdf


Použité zdroje

 • SAFKO, Lon a David K BRAKE. The social media bible: tactics, tools, and strategies for business success. Hoboken, N.J.: John Wiley, c2009, xviii, 821 p. ISBN 04-704-1155-4.
 • Kietzmann, Jan and Hermkens, Kristoffer and McCarthy, Ian P. and Silvestre, Bruno S, Social Media? Get Serious! Understanding the Functional Building Blocks of Social Media (November 5, 2014). Business Horizons, Vol. 54, No. 3, 2011. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2519365

Klíčová slova

Web 2.0, Internet, Komunikace, Online sociální sítě, Kyberprostor