Studentský Majáles/Wikisofia

Obor Hesla ke zpracování
Andragogika a personální řízení Edukace, Gerontagogika, Didaktika, Koncept celoživotního učení, Gerontologie, Kolegiální poradenství, Organizační chování, Řízení lidských zdrojů
Angličtina pro mezikulturní komunikaci
Anglistika–amerikanistika
Arabistika
Archeologie pravěku a středověku
Archivnictví a pomocné vědy historické
Český jazyk a literatura
Čeština pro cizince
Čeština v komunikaci neslyšících Znakový jazyk, Hluchota, Dějiny hluchoty, Sociolingvistika, Kognitivní ligvistika, Psycholingvistika, Gramatika znakových jazyků
Dánská studia
Dějiny antické civilizace
Dějiny a kultura islámských zemí
Dějiny umění Ikonografie, Památková péče, Stavebně-historický průzkum, Dějiny českého umění, Dějiny evropského umění, Antické umění, Renesance, Antika
Divadelní věda Drama, Inscenace, Teatrologie, Dějiny českého divadla, Teorie divadla, Představení, Kulisy, Scénář
Estetika
Etnologie
Filmová studia
Filozofie
Fonetika Fonetika, Aplikovaná fonetika, Fonetika a fonologie češtiny, Fonetika a fonologie angličtiny, Fonologie, Kontrastivní lingvistika, Akustika, Frekvence
Francouzská filologie Francouzská filologie, Normativní gramatika a syntax, Lingvistika, Akustická fonetika, Francouzské samohlásky – klasifikace a realizace, Francouzské souhlásky – klasifikace a realizace, Le subjonctif, Les pronoms
Francouzština pro mezikulturní komunikaci
Hispanistika
Historie
Historie–Evropská studia
Hudební věda
Indologie
Italianistika Fonetika italštiny, Itálie, Řím, Dějiny Itálie, Morfologie italštiny, Italská syntax, Italská literatura
Japonská studia Japonská gramatika, Japonské písmo, Japonské dějiny, Japonská společnost, Japonské divadlo
Jihovýchodoevropská studia
Klasická archeologie
Koreanistika KLDR, Gramatika korejského jazyka, Hanmun, Vývoj korejského jazyka, Korejské dějiny
Latinský jazyk a literatura
Logika
Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk – ruština
Němčina pro mezikulturní komunikaci
Německý jazyk a literatura
Nizozemský jazyk a literatura
Novořecká filologie
Obecná lingvistika
Pedagogika Obecná didaktika, Didaktické prostředky, Obsah vzdělávání, Kooperativní vyučování, Cíle vyučování, Labelizace, Inkluzivní škola, Simulační hra, Školní zralost
Politologie Volební systémy, Politická autorita, Demokracie, Legislativní proces, Marxismus, Nacionalismus, Liberalismus, Anarchismus a destrukce systému, Distributivní spravedlnost
Portugalistika
Psychologie
Religionistika Aristotelés, Ontologie, Epistemologie, Etika, Etické teorie, Buddhismus, Náboženské tradice, Psychologie náboženství, Judaismus, Islám, Indická náboženství
Ruský jazyk a literatura
Ruština pro mezikulturní komunikaci
Řecká antická filologie
Sinologie Dějiny Číny, Čínská lidová republika, Mao Ce-tung, Politika jednoho dítěte, Hong Kong, Náměstí Nebeského klidu, Chu Ťin-tchao, Rudé gardy
Sociální práce
Sociologicko–ekonomická studia
Sociologie Křesťanská sociologie, Tomáš Garrigue Masaryk, Česká empirická sociologie, Odvětví české sociologie, Sociální deviace, Solidarita, Elita, Thomasův teorém, Sociální struktura, Ideologie, Národnost
Srovnávací jazykověda
Středoevropská studia
Španělština pro mezikulturní komunikaci Charakteristika španělského přízvuku, Suprasegmentální prostředky ve španělštině, Modus španělského slovesa, Periodizace dějin španělské literatury, Španělské baroko, Hispanoamerický modernismus
Tibetanistika
Turkologie
Veřejná správa a spisová služba
Východoevropská studia