Základní principy transparentní intenzionální logiky P. Tichého (TIL): Porovnání verzí

 
(Není zobrazeno 5 mezilehlých verzí od stejného uživatele.)
Řádek 1: Řádek 1:
==Transparentní intensionální logika==
+
==Transparentní intenzionální logika==
 
Transparentní intenzionální logika označovaná zkratkou "TIL" byla vytvořena českým logikem [[Pavlem Tichý|Pavlem Tichým]] a patří mezi nejvýznamnější teorie moderní filozofické logiky. Jisté základy uvedl již v roce 1968 ve stati Smysl a procedura (Filosofický časopis 16, 222-232). Systematizovanou podobu Tichý publikoval až v roce 1988 ve své knize "The Foundations of Frege ́s Logic". <ref name="til">Duží, M. Materna,P. TIL jako procedurální logika (2012) [http://www.cs.vsb.cz/duzi/aleph.pdf]</ref>  
 
Transparentní intenzionální logika označovaná zkratkou "TIL" byla vytvořena českým logikem [[Pavlem Tichý|Pavlem Tichým]] a patří mezi nejvýznamnější teorie moderní filozofické logiky. Jisté základy uvedl již v roce 1968 ve stati Smysl a procedura (Filosofický časopis 16, 222-232). Systematizovanou podobu Tichý publikoval až v roce 1988 ve své knize "The Foundations of Frege ́s Logic". <ref name="til">Duží, M. Materna,P. TIL jako procedurální logika (2012) [http://www.cs.vsb.cz/duzi/aleph.pdf]</ref>  
  
Transparentní intensionální logika patří mezi filozofické logiky a zasahuje také významně do [[modální logika|modálních logik]]. Intensionální logika je kombinace lambda-kategoriální gramatiky s kripkovskou možnosvětovou sémantikou.  
+
Transparentní intenzionální logika patří mezi filozofické logiky a zasahuje také významně do [[modální logika|modálních logik]]. Intenzionální logika je kombinace lambda-kategoriální gramatiky s [[Kripkovská sémantika|kripkovskou (možnosvětovou) sémantikou.]] 
   
+
 
=== Využití v současnosti ===
+
===Základní pojmy a charakteristiky TIL===
V současné době má transparentní intenzionální logika nepostradatelný význam v informatice. Konkrétně v oblasti konceptuálního modelování v softwarovém inženýrství. V této oblasti je využívána pro formálně korektní transformaci uživatelských požadavků na datový model informačního systému. Transparentní intenzionální logika má uplatnění především v místech, kde je třeba analyzovat sémantiku, tedy význam tvrzení přirozeného jazyka se závislostí na možných světech.<ref name="til" /> Princip využití spočívá v převedení sémantiky na formule intenzionální logiky. Po takovémto převedení pak  lze provádět různé operace při zachování sémantické korektnosti. <ref> Duží, M. Konceptuální modelování datový model HIT (2000)
+
 
 +
*'''extenze''' (intenze 0. řádu) – funkce z možných světů do kategorie extenze výrazu jeho denotát a jeho rozsah; předmět nebo množina objektů, k nimž výraz odkazuje v reálném světě. <ref>https://www.czechency.org/slovnik/EXTENZE</ref> Př. extenze pojmu „kočka“ je souhrn všech možných koček;
 +
 
 +
*'''intenze''' k. řádu (pro k>0 prostě „intenze“) – je-li T intezne k. řádu, pak funkce z možných světů do T je intezne (k+1). řádu. Jedná se obsah, který je smyslem daného pojmu.
 +
 
 +
Extenzionální logika oproti intenzionální pracuje pouze s extenzemi. Při zavedení intenzí umožňuje pracovat s možnými světy. Např. tvrzení „teplota je 30 stupňů Celsia a stoupá“ nelze v extenzionální logice analyzovat jako: (teplota=30)∧stoupá(teplota), protože z toho lze dokázat stoupá(30), což není význam tvrzení. Zde je tedy zapotřebí vyjádřit vztah aktuálního světa (teplota=30) se světem v relaci dostupnosti.<ref>Transparentní intenzionální logika http://www.fit.vutbr.cz/~rychly/public/docs/til/til.pdf</ref>
 +
 
 +
*Dalším důležitým pojmem v TIL je '''konstrukce'''. Jedná se o přirozené  jazykové způsoby, jimiž jsou „zadány“ objekty. Např. výraz „3+3“ je konstrukcí aplikace sčítání na čísla 3 a 3. Výraz „Sokrates je smrtelný“ je aplikací významu výrazu „být smrtelný“ (vlastnost individuí) na význam výrazu „Sokrates“. Důležité je u TIL právě zavedení tzv. individuálních rolí, které některým možným světům a časovým okamžikům přiřazují jediné individuum a jiným vůbec žádné.
 +
 
 +
*Pro funkcionální typy používá TIL notaci zprava doleva. (Montague používá na rozdíl od TIL pro funkcionální typy notaci zleva doprava)
 +
 
 +
*TIL bývá často srovnáván s [[Montagueho intenzionální logikou|Montagueho intenzionální logikou]]
 +
 
 +
===Využití v současnosti===
 +
V současné době má transparentní intenzionální logika nepostradatelný význam v [[Informatika|informatice]]. Konkrétně v oblasti konceptuálního modelování v softwarovém inženýrství. V této oblasti je využívána pro formálně korektní transformaci uživatelských požadavků na datový model [[Informační systém|informačního systému.]] Transparentní intenzionální logika má uplatnění především v místech, kde je třeba analyzovat [[Sémantika|sémantiku]], tedy význam tvrzení přirozeného jazyka se závislostí na možných světech.<ref name="til" /> Princip využití spočívá v převedení sémantiky na formule intenzionální logiky. Po takovémto převedení pak  lze provádět různé operace při zachování sémantické korektnosti. <ref> Duží, M. Konceptuální modelování datový model HIT (2000)
 
</ref>
 
</ref>
  
<br />
+
<br />Příklad konkrétního využití:
  
===== Příklad: =====
 
 
Mějme čtveřici (B, T, U, W), tzv. ''epistémickou bázi''
 
Mějme čtveřici (B, T, U, W), tzv. ''epistémickou bázi''
  
Řádek 24: Řádek 37:
 
Typ nad epistémickou bází je objekt určený prvky epistémické báze. Pak objekt P je:
 
Typ nad epistémickou bází je objekt určený prvky epistémické báze. Pak objekt P je:
  
* ''extenze'' (intenze 0. řádu) – pokud neexistuje Q nad epistémickou bází tak, že P=(W×T)⇒Q,
+
*''extenze'' (intenze 0. řádu) – pokud neexistuje Q nad epistémickou bází tak, že P=(W×T)⇒Q,
* ''intezne k. řádu'' (pro k>0) – je-li Q intezne (k-1). řádu a P=(W×T)⇒Q.  
+
*''intezne k. řádu'' (pro k>0) – je-li Q intezne (k-1). řádu a P=(W×T)⇒Q.
* Pro objekty nad epistémickou bází platí:
+
*Pro objekty nad epistémickou bází platí:
 
 
# ''třídy individuí'' = (U⇒B)-objekty = extenze,
 
# ''vlastnosti individuí'' = ((W×T×U)⇒B)-objekty = intenze,
 
# ''propozice'' = ((W×T)⇒B)-objekty = intenze,
 
# ''individuové úřady'' = ((W×T)⇒U)-objekty = intenze,
 
# ''veličiny'' = ((W×T)⇒T)-objekty = intenze,
 
# ''třídy vlastností'' = (((W×T×U)⇒B)⇒B)-objekty = extenze. <br />
 
  
# ''třídy individuí'': lidé, zaměstnanci, produkty, faktury atd.
+
#''třídy individuí'' = (U⇒B)-objekty = extenze,
# ''vlastnosti individuí'': „být zaměstnancem“, „být oprávněným uživatelem“, „být proplacenou fakturou“
+
#''vlastnosti individuí'' = ((W×T×U)⇒B)-objekty = intenze,
# ''propozice'': „uživatel (Jan Novák) vystavil k datu (1.3.2019 ) fakturu (127/2019)
+
#''propozice'' = ((W×T)⇒B)-objekty = intenze,
# ''individuové úřady'' = „jednatel dané společnosti“
+
#''individuové úřady'' = ((W×T)⇒U)-objekty = intenze,
# ''veličiny'' = „mzda daného zaměstnance za daný měsíc“
+
#''veličiny'' = ((W×T)⇒T)-objekty = intenze,
 +
#''třídy vlastností'' = (((W×T×U)⇒B)⇒B)-objekty = extenze.
  
# ''třídy individuí'': lidé, zaměstnanci, produkty, faktury atd.  
+
#''třídy individuí'': lidé, zaměstnanci, produkty, faktury atd.
# ''vlastnosti individuí'': „být zaměstnancem“, „být oprávněným uživatelem“, „být proplacenou fakturou“
+
#''vlastnosti individuí'': „být zaměstnancem“, „být oprávněným uživatelem“, „být proplacenou fakturou“
# ''propozice'': „uživatel (Jan Novák) vystavil k datu (1.3.2019 ) fakturu (127/2019)“
+
#''propozice'': „uživatel (Jan Novák) vystavil k datu (1.3.2019 ) fakturu (127/2019)“
# ''individuové úřady'' = „jednatel dané společnosti“
+
#''individuové úřady'' = „jednatel dané společnosti“
# ''veličiny'' = „mzda daného zaměstnance za daný měsíc“
+
#''veličiny'' = „mzda daného zaměstnance za daný měsíc“
# ''třídy vlastností'' = položky tvořící adresu zaměstnance.
+
#''třídy vlastností'' = položky tvořící adresu zaměstnance.
  
=== Základní pojmy a charakteristiky TIL ===
 
V příkladu jsme zmínili pojmy, které jsou základem TIL. Jedná se o pojem extenze a intenze.
 
 
'''extenze''' (intenze 0. řádu) – funkce z možných světů do kategorie. extenze výrazu jeho denotát a jeho rozsah; předmět nebo množina objektů , k nimž výraz odkazuje v reálném světě.  <ref>https://www.czechency.org/slovnik/EXTENZE</ref> Př. extenze pojmu „kočka“ je souhrn všech možných koček;
 
 
'''intenze''' k. řádu (pro k>0 prostě „intenze“) – je-li T intezne k. řádu, pak funkce z možných světů do T je intezne (k+1). řádu. Jedná se obsah, který je smyslem daného pojmu.
 
 
Extensionální logika pracuje pouze s extenzemi. Při zavedení intenzí umožňuje pracovat s možnými světy. Např. tvrzení „teplota je 30 stupňů Celsia a stoupá“ nelze v extenzionální logice analyzovat jako (teplota=30)∧stoupá(teplota), protože z toho lze dokázat stoupá(30), což není význam tvrzení. Zde je tedy zapotřebí vyjádřit vztah aktuálního světa (teplota=30) se světem v relaci dostupnosti.<ref>Transparentní intenzionální logika http://www.fit.vutbr.cz/~rychly/public/docs/til/til.pdf</ref>
 
 
Dalším důležitým pojmem v TIL je '''konstrukce'''. Jedná se o přirozené  jazykové způsoby, jimiž jsou „zadány“ objekty. Např. výraz „3+3“ je konstrukcí aplikace sčítání na čísla 3 a 3. Výraz „Sokrates je smrtelný“ je aplikací významu výrazu „být smrtelný“ (vlastnost individuí) na význam výrazu „Sokrates“. Důležité je u TIL právě zavedení tzv. individuálních rolí, které některým možným světům a časovým okamžikům přiřazují jediné individuum a jiným vůbec žádné.
 
 
Pro funkcionální typy používá TIL notaci zprava doleva. (Montague používá na rozdíl od TIL pro funkcionální typy notaci zleva doprava)
 
 
TIL bývá často srovnáván s [[Montagueho intenzionální logikou|Montagueho intenzionální logikou]]
 
  
 
<br />
 
<br />
  
==== '''Reference''' ====
+
===='''Reference'''====
 
<references /><br />
 
<references /><br />
  
==== '''Doporučená literatura''' ====
+
===='''Doporučená literatura'''====
  
* Raclavský, J.  (2006). ''Předmět Filosofická logika''. Studijní materiály. Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta. Brno. URL <nowiki>[http://www.phil.muni.cz/fil/logika/filoslogika.php]</nowiki>.
+
*DUŽÍ, M. ( 2000). ''Konceptuální modelování - datový model HIT''. Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská universita Opava. Opava.
* Duží, M. ( 2000). ''Konceptuální modelování - datový model HIT''. Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská universita Opava. Opava.
+
*MATERNA, P. (1995): ''Svět pojmů a logika.'' Praha: Filosofia.
*
+
*RACLAVSKÝ, J.  (2006). ''Předmět Filosofická logika''. Studijní materiály. Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta. Brno. URL <nowiki>[http://www.phil.muni.cz/fil/logika/filoslogika.php]</nowiki>.
 +
*SVOBODA, V. ed.: (2010): ''Logika a přirozený jazyk.'' Praha: Filosofia.
 +
*TICHÝ, P. (1988): ''The Foundations of Frege ́s Logic.'' De Gruyter, Berlin, NewYork.
  
2.
+
===='''Klíčová slova'''====
 
+
filozofická logika, modální logika, teorie možných světů, extenzionální model, lambda-kate- goriální gramatika, transparentní intenzionální logika
3.
+
<br />

Aktuální verze z 10. 6. 2020, 20:35

Transparentní intenzionální logika

Transparentní intenzionální logika označovaná zkratkou "TIL" byla vytvořena českým logikem Pavlem Tichým a patří mezi nejvýznamnější teorie moderní filozofické logiky. Jisté základy uvedl již v roce 1968 ve stati Smysl a procedura (Filosofický časopis 16, 222-232). Systematizovanou podobu Tichý publikoval až v roce 1988 ve své knize "The Foundations of Frege ́s Logic". [1]

Transparentní intenzionální logika patří mezi filozofické logiky a zasahuje také významně do modálních logik. Intenzionální logika je kombinace lambda-kategoriální gramatiky s kripkovskou (možnosvětovou) sémantikou.

Základní pojmy a charakteristiky TIL

 • extenze (intenze 0. řádu) – funkce z možných světů do kategorie extenze výrazu jeho denotát a jeho rozsah; předmět nebo množina objektů, k nimž výraz odkazuje v reálném světě. [2] Př. extenze pojmu „kočka“ je souhrn všech možných koček;
 • intenze k. řádu (pro k>0 prostě „intenze“) – je-li T intezne k. řádu, pak funkce z možných světů do T je intezne (k+1). řádu. Jedná se obsah, který je smyslem daného pojmu.

Extenzionální logika oproti intenzionální pracuje pouze s extenzemi. Při zavedení intenzí umožňuje pracovat s možnými světy. Např. tvrzení „teplota je 30 stupňů Celsia a stoupá“ nelze v extenzionální logice analyzovat jako: (teplota=30)∧stoupá(teplota), protože z toho lze dokázat stoupá(30), což není význam tvrzení. Zde je tedy zapotřebí vyjádřit vztah aktuálního světa (teplota=30) se světem v relaci dostupnosti.[3]

 • Dalším důležitým pojmem v TIL je konstrukce. Jedná se o přirozené jazykové způsoby, jimiž jsou „zadány“ objekty. Např. výraz „3+3“ je konstrukcí aplikace sčítání na čísla 3 a 3. Výraz „Sokrates je smrtelný“ je aplikací významu výrazu „být smrtelný“ (vlastnost individuí) na význam výrazu „Sokrates“. Důležité je u TIL právě zavedení tzv. individuálních rolí, které některým možným světům a časovým okamžikům přiřazují jediné individuum a jiným vůbec žádné.
 • Pro funkcionální typy používá TIL notaci zprava doleva. (Montague používá na rozdíl od TIL pro funkcionální typy notaci zleva doprava)

Využití v současnosti

V současné době má transparentní intenzionální logika nepostradatelný význam v informatice. Konkrétně v oblasti konceptuálního modelování v softwarovém inženýrství. V této oblasti je využívána pro formálně korektní transformaci uživatelských požadavků na datový model informačního systému. Transparentní intenzionální logika má uplatnění především v místech, kde je třeba analyzovat sémantiku, tedy význam tvrzení přirozeného jazyka se závislostí na možných světech.[1] Princip využití spočívá v převedení sémantiky na formule intenzionální logiky. Po takovémto převedení pak lze provádět různé operace při zachování sémantické korektnosti. [4]


Příklad konkrétního využití:

Mějme čtveřici (B, T, U, W), tzv. epistémickou bázi

B je v tomto příkladu množina pravdivostních hodnot,

T množina časových okamžiků (používají se také jako reálná čísla)

U množina individuí

W množina možných světů (tzv. logický prostor, který je dán a priori).


Typ nad epistémickou bází je objekt určený prvky epistémické báze. Pak objekt P je:

 • extenze (intenze 0. řádu) – pokud neexistuje Q nad epistémickou bází tak, že P=(W×T)⇒Q,
 • intezne k. řádu (pro k>0) – je-li Q intezne (k-1). řádu a P=(W×T)⇒Q.
 • Pro objekty nad epistémickou bází platí:
 1. třídy individuí = (U⇒B)-objekty = extenze,
 2. vlastnosti individuí = ((W×T×U)⇒B)-objekty = intenze,
 3. propozice = ((W×T)⇒B)-objekty = intenze,
 4. individuové úřady = ((W×T)⇒U)-objekty = intenze,
 5. veličiny = ((W×T)⇒T)-objekty = intenze,
 6. třídy vlastností = (((W×T×U)⇒B)⇒B)-objekty = extenze.
 1. třídy individuí: lidé, zaměstnanci, produkty, faktury atd.
 2. vlastnosti individuí: „být zaměstnancem“, „být oprávněným uživatelem“, „být proplacenou fakturou“
 3. propozice: „uživatel (Jan Novák) vystavil k datu (1.3.2019 ) fakturu (127/2019)“
 4. individuové úřady = „jednatel dané společnosti“
 5. veličiny = „mzda daného zaměstnance za daný měsíc“
 6. třídy vlastností = položky tvořící adresu zaměstnance.Reference

 1. 1,0 1,1 Duží, M. Materna,P. TIL jako procedurální logika (2012) [1]
 2. https://www.czechency.org/slovnik/EXTENZE
 3. Transparentní intenzionální logika http://www.fit.vutbr.cz/~rychly/public/docs/til/til.pdf
 4. Duží, M. Konceptuální modelování datový model HIT (2000)


Doporučená literatura

 • DUŽÍ, M. ( 2000). Konceptuální modelování - datový model HIT. Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská universita Opava. Opava.
 • MATERNA, P. (1995): Svět pojmů a logika. Praha: Filosofia.
 • RACLAVSKÝ, J. (2006). Předmět Filosofická logika. Studijní materiály. Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta. Brno. URL [http://www.phil.muni.cz/fil/logika/filoslogika.php].
 • SVOBODA, V. ed.: (2010): Logika a přirozený jazyk. Praha: Filosofia.
 • TICHÝ, P. (1988): The Foundations of Frege ́s Logic. De Gruyter, Berlin, NewYork.

Klíčová slova

filozofická logika, modální logika, teorie možných světů, extenzionální model, lambda-kate- goriální gramatika, transparentní intenzionální logika