Šablona:Článek týdne/2015/45

Ivan Pavlov je znám pro svůj výzkum klasického podmiňování

Chování (angl. behavior) je souhrn či komplex vnějších projevů, činností, jednání a reakcí organismu na vnější i vnitřní podněty, včetně projevů slovních. Jakákoli akce, aktivita nebo proces, který může být pozorován a měřen. Chování je spolu s prožíváním (mentálními procesy) hlavním předmětem studia psychologie jako vědy.

Klasické studie ohledně chování vešly do povědomí široké veřejnosti. Hovoříme zde například o Pavlovových experimentech s klasickým podmiňováním, Ashových výzkumech konformity nebo Milgramových studiích poslušnosti vůči autoritě.

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.