Šablona:Článek týdne/2016/33

Akvizice je proces zjišťování, výběru a získávání dokumentů do fondu knihovny (resp. informační a dokumentační organizace s ohledem na profil fondu, akviziční politiku knihovny a potřeby uživatelů. Proces akvizice nebo jeho dílčí části mohou probíhat částečně nebo zcela automatizovaně prostřednictvím akvizičního modulu knihovnického automatizovaného systému.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.