Šablona:Článek týdne/2019/10

Atraktivita

  • přímo se podílí na vzniku, trvání a kvalitě vztahu
  • můžeme ji vymezit jako ocenění jiné osoby mající pozitivní či negativní směr a hloubku emocionální vazby (intenzitu)
  • atraktivita může nabývat i významu atraktivity skupiny pro jedince a naopak
  • J. L. Moreno - sociometrická metoda měřící stupeň přitažlivosti či odpudivosti členů skupiny, znázornění sociogramem
  • interpersonální atraktivita je osobní a fyzická (Slaměník):
  • osobní atraktivita - zahrnuje osobnostní rysy, názory, hodnoty, přesvědčení...
  • fyzická atraktivita - tedy vzhled, ovlivňuje podstatnou měrou navázání vztahů, výška a váha, rysy obličeje, oblečení, líčení atd., historické, kulturní i interindividuální rozdíly


Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.