Analýza práce

Searchtool.svg Tento článek (nebo jeho část) není dostatečně ozdrojován. Prosím doplňte relevantní odbornou literaturu do příslušné sekce na konci článku či do poznámek pod čarou tam, kde to uznáte za vhodné. Searchtool.svg


Východiska a cíl analýzy práce

 • popisuje důležité aspekty určité práce, které ji odlišují od jiných
 • hodnocení výkonosti
 • diferencuje mezi pracovníky

k analýze práce lze použít:

 1. rozhovory s pracovníky
 2. pozorování
 3. vlastní pracovní zkušenost
 4. dotazníky

analýza zahrnuje:

 1. vývoj popisu práce
 2. klasifikace pracovních činností
 3. hodnocení pracovní činností
 4. hodnocení výkonu
 5. požadavky na pracovníky
 6. mobilita pracovníků
 7. výcvik pracovníků
 • operace – složka činnosti, jejímž vykonáním je splněn určitý cíl činnosti
 • úkon – nejmenší úsek činnosti, skládají se z nich operace

Analýza se zaměřením na činnosti informační, rozhodovací a pohybové

 • člověk vykonává informační, rozhodovací a pohybové činnosti

Informační činnost

 • příjem a zpracování informací, musíme umět identifikovat ty významné signály
 • percepce, diskriminace, interpretace
 • rozhodovací činnost - výběr jedné z více alternativ dalšího postupu řízení nebo řešení situace
 • rozhodování jednoduché x složité

Pohybová činnost

 • vykonávání pohybů celého těla x končetin

Analýza práce a profesiografie

 • profesiografie = metoda sloužící k sbírání údajů o pracovníkovi a jeho práci (výsledek je profesiogram)
 • slouží k profesionálnímu poradenství, k výcviku zaměstnanců, pro organizační změny
 • zaměstnanecká služba USA - údaje o jednotlivých profesích

Zdroje