Antef II.

Vahanch Antef II. byl bratr Antefa II., který po něm převzal vládu a vládl kolem 50 let.[1] Nepřijal plnou královskou titulaturu,[2] pouze některá jména,

Antef II.

nicméně navracel se ke

klasickým tradicím - např. oslavil svůj svátek sed, o čemž nás zpravují stély z Elefantiny, kde tento panovník přestavoval archaický chrám bohyně Satet.

Po dobu své vlády odolával náporu vládů z Hérákleopole, úspěšně jej však odrazil a ovládl celý jižní a střední Egypt.[3]

Jeho hrobka se, stejně jako hrobka je předchůdce, nachází v Tárifu[4] a je nejlépe dochovanou hrobkou na lokalitě. V její kapli byla nalezena jeho životopisná stéla, z níž můžeme čerpat informace o situaci v zemi na konci Prvního přechodného období.

Antef II. je také prvním panovníkem, o němž víme, že budoval v Karnaku stavbu na počest Amona - dochoval se oktagonální pilíř.[5]


  1. Schneider 1996: 110.
  2. Shaw 2010.
  3. Verner-Bareš-Vachala 2007: 139.
  4. Maříková Vlčková 2009: 177.
  5. Verner 2010: 186.

Literatura

Dodson, A.; Hilton D. 2004 : The complete royal families of ancient Egypt. 1st published. New York: Thames and Hudson.

El-sayed Mahfouz (2010). Amenemhat IV au ouadi Gaouasis. BIFAO. 2010:110 pp. 165–173.

Grajetzki, W. 2006: The Middle Kingdom of Ancient Egypt. History, Archaeology and Society. London.

Maříková Vlčková P. 2009: První přechodné období a Střední říše, in: Maříková Vlčková a kol. : Hroby, hrobky a pohřebiště starých Egypťanů, Praha: Libri.

Schneider, Thomas 1996. Lexikon der Pharaonen, revised ed. München: Deutscher Taschenbuch Verlag.

Shaw, I. 2010: Dějiny starověkého Egypta. Praha.

Trigger, B. 2005: Starověký Egypt: dějiny společnosti. Praha: Volvox Globato.

Verner, M., 2010: Chrám světa: svatyně, kulty a mysteria starověkého Egypta. Praha: Academia