Arkologie

Tento termín označuje vědu, která má hlavní cíl projektovat konstrukce staveb či měst, které se se budou řídit ideí o splynutí člověka s přírodou.

Paolo Soleri

Termín „arkologie“, z anglického „arcology”, je splynutí dvou slov – architektura a ekologie.

Tento architektonický druh zpracování města bych si dokázala představit na místech, kde jsou lidé blíže k přírodě. Teoreticky by se dalo říci, že nejsou v epicentru nových médií. Tím pádem je možné, že nepřináší arkologie pouze nový druh staveb, ale rovněž nový druh médií. Lidé se dostanou k moderním technologiím. Moderní technologie jako mobilní telefon, počítač či televize je zřejmě samozřejmost, ale může se s tím pojit i umění nových médií, jako např. interaktivní instalace, virtuální umění, robotika, video art a mnoho dalších.

Tudíž arkologie není jen revoluční styl v architektuře, ale také v kultuře lidí.

Ústřední osobou byl Paolo Soleri, což byl italský architekt, zakladatel arkologie a hlavním zřizovatelem experimentálního města Arcosanti.

Paolo Soleri

Narozen byl v Turíně v Itálii dne 21. června roku 1919. Svůj doktorát dokončil na Turínské polytechnice v oboru architektury. Roku 1947 se přestěhoval do Spojených států a strávil rok a půl ve styku s Frankem Lloyd Wright na Taliesin West v Arizoně a Taliesin East ve Wisconsinu.[1]

Po tuto dobu získal mezinárodní uznání za projekt mostu vystavěnéhov Muzeu moderního umění a publikování o mostě Elizabeth Mock.

V roce 1950 se vrátil do rodné Itálie, kde pracoval na výstavbě rozsáhlé keramické továrny "Ceramica Artistica Solimene". Čímž si prohloubil znalosti o keramickém průmyslu se kterým dále pracoval.[2]

Podle Soleriho by se neměla zaměňovat arkologie s ekologickou architekturou. Zásadní rozdíl mezi těmito druhy architektury je ten, že na prvním místě arkologie je právě architektura. V případě ekologické architektury je upřednostněno ekologie před architekturou. Soleri si nazývá svou práci jako „náhražkou přírody“. Snaží se, aby jeho města byla náhradou za přírodní krajinu.

Samozřejmě se snaží udržet klasické schéma města, které by mělo obsahovat kulturní a správní centrum.

Arcosanti apse.jpg

Klasická arkologie tedy obsahuje centrum města, obytný pás a oblast pro průmysl a výrobu.

Arcosanti

Arcosanti je experimentální město, kde se uplatňuje filozofie architektonického směru Arkologie a kde se snaží již zmiňovaný architekt Paolo Soleri ukázat, že se dají spojit potřeby moderního člověka s ohledem na životní prostředí.[3]

Město je plné zajímavých a krásných architektonických objektů. Ve městě je možnost navštívit různé workshopy, při kterých lépe poznáte filozofii města. [4]

Balkrishna Vithaldas Doshi

Balkrishna Vithaldas Doshi

Pokud jde o aktuální dění, tak je zajímavé zmínit architekta Balkrishna Vithaldas Doshi s původem z Indie, který získal Pritzkerovu cenu za rok 2018. [5]

Jeho návrhy se snaží v zemích třetího světa najít kompromis mezi efektivní architekturou, prvky které nabízí příroda a finanční dostupností. [6]

Odkazy

Reference

  1. Paolo Soleri. Dostupné také z: https://arcosanti.org/project/paolo-soleri/
  2. Paolo Soleri. Dostupné také z: https://de.wikipedia.org/wiki/Paolo_Soleri
  3. Arcosanti. Dostupné také z: https://de.wikipedia.org/wiki/Arcosanti
  4. Arcosanti. Dostupné také z: https://arcosanti.org/
  5. B. V. Doshi. Dostupné také z: https://en.wikipedia.org/wiki/B._V._Doshi
  6. Minimum Cost Housing Group. Dostupné také z: https://www.mcgill.ca/mchg/pastproject/aranya

Klíčová slova

Architektura, ekologie, alternativní proud, Arkologie, Paolo Soleri, Arcosanti, Balkrishna Vithaldas Doshi

Související články

Architektura, ekologie