Asocianismus

Asocianismus je filozofický směr 17. století, který věří, že veškerá psychika vzniká na základě smyslového vnímání dle slavné věty "Nic nění ve vědomí, co dříve nebylo ve smyslech".[1] Směr se oddělil od britského empirismu a vysvětloval psychické dění především na základě asociací (spojů) mezi psychickými obsahy. Zakladately tohoto směru jsou David Hartley a David Hume.[2]

  • Toto východisko umožnilo stanovit, co je psychologický jev, a tím byl dán první základ pro vznik psychologie. Nejvíc byl rozvíjen během 19. století zakladately psychologie jako Hermann Ebbinghaus a Francis Galton.

Zdroje

  1. Hartl Pavel, & Hartlová Helena. (2010). Velký psychologický slovník. (Vyd. 4., V Portálu 1., 797 s.) Praha: Portál.
  2. Plháková Alena. (2006). Dějiny psychologie. (Vyd. 1., 328 s.) Praha: Grada.