Atbash

Stránka ve výstavbě
Inkwell icon - Noun Project 2512.svg Na této stránce se právě pracuje. Prosím needitujte tuto stránku, dokud na ní zůstává tato šablona. Předejdete tak editačnímu konfliktu. Jestliže uběhla od poslední editace doba alespoň dvou dnů, neváhejte tuto šablonu odstranit. Inkwell icon - Noun Project 2512.svg
Atbash

Atbash též Atbaš či Temurah[1] je jednoduchou, klasickou, monoalfabetickou substituční šifrou, postavenou na jedné kódovací tabulce.[2]
Základním principem Atbashe je převrácení pořadí znaků v šifrovací tabulce. První znak abecedy otevřeného textu tak odpovídá poslednímu znaku abecedy šifry.[2] Samotný princip šifry je obsažen již v jejím názvu. Prvním písmenem hebrejské abecedy je písmeno Alef, které se nahrazuje posledním písmenem Tav. Druhým písmenem abecedy je Bet, které se nahrazuje předposledním písmenem Šin. Spojením těchto souvisejících písmen (Alef-Tav Bet-Šin → A-T B-Š) vznikne slovo Atbaš (v odlišném přepise Atbash).[1]

Použití šifry Atbash

Atbash je původní Hebrejská šifra přibližně z 6.st. př. n. l. S jejím použitím se lze setkat ve Starém zákoně, konkrétně v knize Jereimiáš. Touto šifrou byly šifrovány především významná slova či místa, jejichž skutečnou podobu neměl běžný čtenář znát. Nejznámějším příkladem je zašifrování hebrejského slova označující Babylon - Babel slovem Šéšak.[1]

Historické zajímavosti

Jedním z důvodů, které přispěly ke zrušení řádu Templářů byla údejně jejich modla - Baphomet. Slovo Baphomet mělo symbolizovat ďábla. Pokud se však toto slovo dešifruje za pomoci Atbaše, dostane se výraz Sophia znamenající moudrost, základní pojem gnosticismu.[1]
Podobných slovních hříček poskutytuje Atbash více. Své místo tato šifra zaujímá především v židovské mystice a v kontextu Kabaly.[1]

Odkazy

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 PROKOPIČ, David. Historie šifrování od starověku do novověku [online]. Praha, 2008, 52 s. [cit. 2018-05-22]. Dostupné také z: https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/15917. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí práce Jiří Ivánek.
  2. 2,0 2,1 ŠŮSTAL, Ondřej. Aplikace pro kryptoanalýzu substitučních šifer [online]. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015, 55 s. [cit. 2018-05-20]. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/34256. Bakalářská práce. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav automatizace a řídicí techniky. Vedoucí práce Roman Šenkeřík.Související články

Asymetrická_kryptografie
Historický vývoj kryptografie v období světových válek
Informační bezpečnost - její klíčové aspekty, hrozby a minimalizace rizika
Jednoduchá monoalfabetická šifra
Moderní použití kryptologie
Substituční šifry
Symetrická_kryptografie
Šifrování s veřejným klíčem (metoda RSA)
Šifry
Základní pojmy v kryptologii
Základní rozdělení kryptologie

Klíčová slova

Kryptografie, Šifra, Šifrování, Šifrovací klíč, Klasické šifry, Substituční šifry