Autorské dílo

Stránka ve výstavbě
Inkwell icon - Noun Project 2512.svg Na této stránce se právě pracuje. Prosím needitujte tuto stránku, dokud na ní zůstává tato šablona. Předejdete tak editačnímu konfliktu. Jestliže uběhla od poslední editace doba alespoň dvou dnů, neváhejte tuto šablonu odstranit. Inkwell icon - Noun Project 2512.svg

Autorské dílo je takové dílo, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti fyzické nebo právnické osoby a je vyjádřeno v objektivně vnímatelné podobě.[1] Autorské dílo naopak není námět, myšlenka, postup, princip, metoda, teorie, vzorec, pouhý údaj sám o sobě, denní zpráva, objev nebo statistický graf.[2][3]


Druhy autorských děl

Symbol osobnostních nebo majetkových práv k dílu

Právní rámec autorského díla

Problematiku kolem autorského díla řeší v České republice tzv. autorský zákon (zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů)


Odkazy

Reference

  1. Předmět autorského práva. Dostupné také z: http://autorske-pravo.info/predmet-autorskeho-prava
  2. TOMÁŠ, Adamec. 2010. Dostupné také z: http://www.fi.muni.cz/lemma/referaty/10/7.pdf
  3. Autorské dílo [online]. [cit. 2015-10-13]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000002721&local_base=KTD
  4. Autorský zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů [online]. [cit. 2015-10-13]. Dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/viewfile.aspx?type=c

Literatura