Beletrie pro dospělé

Termínem beletrie neboli krásná literatura pro dospělé nazýváme umělecká prozaická díla, která jsou určena pro dospělé čtenáře. V Čechách i v zahraničí se nákladem tohoto druhu knih zabývá mnoho nakladatelství mimo jiné nejspíše proto, že se tento druh literatury těší největší oblíbenosti na knižním trhu vůbec.
Nakladatelství jako taková na rozdíl od vydavatelství vydavatelství produkují především neperiodické dokumenty, zatímco u vydavatelství jsou hlavní tvorbou právě periodika. K tomu, aby nakladatelství fungovalo, potřebuje nakladatele, který celé nakladatelství řídí, odborného redaktora, který se stará o jazykovou a obsahovou stránku dokumentů, a grafika, který má na starosti grafickou podobu dokumentu a jeho přípravu pro předání knihy tiskárně. Každé nakladatelství by mělo být registrováno u České agentury ISBN, která nakladatelství přidělí příslušný kód.

Tuzemská nakladatelství zaměřená na beletrii pro dospělé

Albatros Media a.s.

http://www.albatrosmedia.cz/
Albatros Media a.s. je mediální společnost a největší vydavatelství knih v ČR. Toto nakladatelství vydává knihy, e-knihy i audioknihy. Pod vydavatelství Albatros Media a.s. spadají nakladatelství Albatros (literatura pro děti a mládež), CooBoo (literatura pro mládež, young - adult), Motto (česká, převážně humoristická literatura pro dospělé), Plus (kvalitní manistreamová literatura všech žánrů pro dospělé), XYZ (česká i zahraniční literatura pro děti i dospělé), Edika (literatura pro děti, mládež, rodiče a pedagogy), BizBooks (literatura zabývající se aktuálními tématy, novými trendy v oblasti osobního a kariérního růstu, financí, byznysu a úspěchu v podnikání), CPress (odborná a populárně-naučná lieratura), Computer Press (počítačová literatura a literatura z oblasti digitální fotografie), Management Press (literatura domácích i zahraničních autorů z oblasti managementu), B4U Publishing (literatura pro děti a mládež), Fragment (literatura pro dospělé, děti i mládež), Egmont (literatura pro děti a mládež) a Kniha Zlín (především světová literatura pro dospělé). Dále zaštiťují partnerský projekt Edice České televize a nakladatelství elektronických knih eReading a Palmknihy. Albatros Media a.s. ve spolupráci s lokálními partnery vyrábí mimo Českou republiku a Slovensko knihy také v polštině, maďarštině, finštině, dánštině, holandštině, estonštině, chorvatštině, slovinštině i dalších především evropských jazycích.

Portál

http://www.portal.cz/o-portalu/
Nakladatelství bylo založeno roku 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Publikace se proto zaměřovaly především na pedagogiku, psychologii a sociální práce. Postupem času se pole zájmu rozšířilo o další důležité obory, jako je zdraví, politologie či antropologie. Vedení nakladatelství se snaží vyjít vstříc všem zájemcům o populárně psychologickou literaturu a z toho se v několika posledních letech věnují také beletrii pro dospělé.

Baronet

https://baronet.cz/
Nakladatelství Baronet funguje již od roku 1993 a ročně vydá kolem 90 nových titulů. Zaměřuje se na ženské romány, ale vydává také historické romány, science fiction, detektivky, militaria, literaturu faktu a knihy pro děti v edici MagicBooks.

Amenius

http://amenius.cz/
Nakladatelství Amenius vydává knihy pro děti i dospělé, které by měly u svých čtenářů podněcovat zájem o duševní rozvoj života. Tato snaha je prezentována hlubší, zábavnou i naučnou formou. Vydává knihy známých i začínajících autorů.

Beta

http://www.knihybeta.cz/
Nakladatelství Beta se věnuje především knihám zaměřeným na osobní rozvoj a ezoteriku. Dále vydává náročnější beletrii, military, historickou literaturu, horory, thrillery, detektivky. Vydává například díla Stephena Kinga nebo Alexandra Loyda.

Argo

http://www.argo.cz/
Nakladatelství, které vydává kvalitní českou i zahraniční beletrii i odbornou literaturu. Přeloženou beletrii vydává v edicích AAA (edice anglo-amerických autorů) a SSP (edice současné světové prózy). Vydává ale i mimo edice se stejným ohledem na grafickou úpravu knihy. Historickou odbornou literaturu vydává v edicích Historické myšlení, Každodenní život, Ecce Homo a Dějiny Evropy.

Straky na vrbě

http://www.straky.cz/
Straky na vrbě se věnují žánrové beletrii pro dospělé, jež je u nás velice oblíbená. Ač v případě českých autorů poněkud opomíjená. Nakladatelství se zaměřuje na fantastiku. Konkrétně sci-fi a jeho českým představitelům. Zároveň poměrně okrajově vydává poezii.

Host nakladatelství

http://nakladatelstvi.hostbrno.cz/
Historie nakladatelství se vztahuje, až do roku 1990. Zakladatel Dušan Skála v období 1990-1994 vydával především samizdatovou literaturu. Postupem času se pole působnosti rozrostlo a v současné době nakladatelství pokrývá široké pole zájmu. Každoročně čtenářům přináší ty nejkvalitnější severské detektivky. Pod svou hlavičkou má mimo jiné bestsellerového autora Jo Nesba, Stiega Larssona nebo Larse Keplera. Vydává také odborou literaturu zaměřující se na historii, sociologii, jazykovědu, osobnosti filmu i další obory. Nově Host vydává kvalitní žánrovou a dětskou literaturu. Vydává také prestižní edici Česká knižnice, která se zaměřuje na díla českých klasiků. Z českých autorů vydává například díla Kateřiny Tučkové, J. H. Krchovského nebo Petry Soukupové.

Academia

http://www.academia.cz/
Nakladatelství vzniklo v roce 1953 jako nakladatelství Československé Akademie věd. Název Academia má od roku 1966. Nakladatelství se především zaměřuje na odbornou literaturu. Vydává publikace ze všech vědních oborů. Vydává původní vědecké monografie a práce českých vědců, díla klasiků vědy, překlady zahraničních autorů, populárně naučnou literaturu, literaturu faktu, encyklopedie, slovníky, jazykové učebnice, příručky a vysokoškolské učebnice. Dále vydává kvalitní českou i zahraniční beletrii.[1]

Doplněk

http://www.doplnek.cz/
Brněnské nakladatelství Doplněk mělo být původně pouhým doplňkem nakladatelství Atlantis. Roku 1991 se ovšem osamostatnilo a začalo vydávat literaturu společensko-vědní. V současné době se věnuje především světové beletrii pro dospělé a próze. Vydává ediční řady historických, psychologických a společensko-ekologických publikací. Vydává také regionální literaturu především z okolí Brna a beletrii v edicích memoárové prózy a překlady světové soudobé prózy.

BB/Art

http://www.bbart.cz
Nakladatelství BB/art vydává především překladovou beletrii (romány pro ženy, thrillery, detektivky), populárně naučnou literaturu,

Oldag

http://www.oldag.cz
Nakladatelství vzniklo v roce 1993, zaměřuje se na beletrii, populárně naučnou literaturu a literaturu faktu. Oldag se orientuje především na překladovou literaturu. Vydává edici Orchidej, ve které vycházejí milostné romantické a smyslné příběhy pro ženy. Dále vychází v edičních programech thrillery, společenské romány nebo kvalitní překladová historická literatura.

Metafora

http://www.metafora.cz/
Nakladatelství bylo založeno roku 2001. Vydává romány pro ženy, detektivky, thrillery, životopisy, esoteriku a další. Zabývá se také vydáváním e-knih. Zaměřuje se především na překladovou literaturu, tuzemští autoři se mezi knihami Metafory objevují jen zřídka.

Šulc-Švarc

http://www.sulc-svarc.cz/home
Nakladatelství působí na trhu od roku 1991, soustředí se na práci s českými spisovateli. Vydává českou beletrii, věcnou literaturu a knihy pro děti a mládež.[2]

Pistorius & Olšanská

http://www.pistorius.cz/
Nakladatelství a knihkupectví Pistorius & Olšanská vzniklo v roce 2006. Vydává českou i překladovou beletrii, poezii, literaturu faktu a literární vědu. Vydává také edici Scholares, která vzniká studentskou prací v rámci semináře nakladatelské praxe pořádaného Ústavem české literatury a komparatistiky FF UK v Praze.

Zahraniční nakladatelství zaměřená na beletrii pro dospělé :

S. Fischer Verlag

https://www.fischerverlage.de
Německé nakladatelství S. Fidcher Verlag je jedno z nejvýznamnějších vydavatelů beletrie pro dospělé v Německu. Založil ho v roce 1886 Samuel Fischer v Berlíně. Ihned po vzniku začalo nakladatelství vydávat významná díla od předních autorů té doby (př. Henrik Ibsen, Emil Zola aj.). Později se začalo specializovat na literaturu týkající se naturalismu. Během druhé světové války bylo nakladatelství přesunuto do exilu (Amsterdam). Po druhé světové válce se přesunulo do Frankfurtu, kde sídlí dodnes. V roce 1958 vydalo nakladatelství, jako první, knihu Doktor Živogo od Borise Pasternaka. V roce 2013 se stalo nakladatelství S. Fischer Verlag součástí koncernu Bibliographische Institut.

Droemer Knaur

https://www.droemer-knaur.de/
Droemer Knaur je součástí německé vydavatelské společnosti Publishing Group, která spojuje tři významná nakladatelství v Německu – Knaur, Pattloch Verlag, OW Barth. Nakladatelství se zaměřuje na současnou moderní literaturu. Vydavatelství vzniklo v roce 1846 v Mnichově a v průběhu let změnilo několikrát svého majitele. Během druhé světové války bylo uzavřeno a obnoveno bylo znovu v roce 1945 díky Willy Droemers. V krátkém čase se stalo jedno z nejúspěšnější vydavatelství v Německu a jako první vydalo v roce 1963 paperback (brožura). Tím se podařilo snížit ceny knih a rozšířit žánrové zaměření. Nakladatelství vydalo kompletní dílo Johannese Mario Simmela. Od roku 2010 vydávají zdarma e-knihy začínajícím autorům.

Aufbau- Verlag

https://www.aufbau-verlag.de
Německé nakladatelství Aufbau-Verlag se zaměřuje na vydávání současné německé, světové literatury ve formě paperbacků a e-knih. Vzniklo v roce 1945 v Berlíně na podporu německé kultury a autorů, kteří nemohli za druhé světové války publikovat. Vznikaly speciální edice, v kterých vycházela kompletní díla německých autorů (př. Heine- Editon, Geothe Editon). V roce 1991 bylo nakladatelství privatizováno a v součastné době patří mezi 100 nejlepších nakladatelství na světě.

Anaconda Verlag

https://www.anacondaverlag.com
Anaconda Verlag je německé vydavatelství zaměřující se na součastnou literaturu. Vzniklo teprve v roce 2004 Kolíně nad Rýnem, ale zaměřuje se na různé žánry literatury. Na knižním trhu prorazilo díky edici „Klassiker zum kleinen Preis“ (Klasika za nízkou cenu), kdy byla vydávána klasická díla (př. Geothe, Gogol) za minimální cenu. V součastné době vydává nakladatelství přes 100 titulů ročně.

Wunderlich Verlag

https://www.rowohlt.de
Wunderlch Verlage je německé nakladatelství zaměřující se na součastnou německou i světovou literaturu. Vzniklo v roce 1926 v Tübingenu. Proslavilo se především vydáním ženských románů od spisovatelky Rosamunde Pilcher. Od roku 1985 je nakladatelství součástí renomovaného vydavatelství Rowohlt. V součastné době patří mezi významná německá nakladatelství, která vydávají mezinárodní bestselery (př. Jojo Moyes).

Faber & Faber

https://www.faber.co.uk
Faber & Faber patří mezi největší nakladatelství ve Velké Británii. Vzniklo v roce 1929 v Londýně. Pracoval zde jak editor T.S. Eliot, který zde vydal i svá nejznámější díla. Mimo něj vydalo nakladatelství světově známé autory jakou jsou Teg Hughes, Samuel Beckett aj. Jako první vydavatelství na světě si udělalo v roce 1930 vlastní katalog knih. Během druhé světové války muselo nakladatelství částečně omezit vydávání knih, kvůli nedostatku papíru. Po druhé světové válce se zaměřilo na vydávání klasických děl. Součástí nakladatelství je od roku 2008 Faber & Faber akademie tvůrčího psaní, která nabízí kurzy pro začínající spisovatele. Každý rok volně zpřístupní pro čtenáře určitý počet e-knih.

Penguin Random House UK

https://www.penguinrandomhouse.co.uk/
Tato dvě velká nakladatelství s dlouhou historii se v roce 2013 spojila vytvořila koncern vydávající bestselery pro dospělé i dětské čtenáře. Zároveň umožňují začínajícím autorům publikovat svá díla. Mají několik poboček po celém světě.

Hodder & Stoughton

https://www.hodder.co.uk/
Nakladatelství, patřící pod Hachette UK, je jednou z největších nakladatelských skupin ve Velké Británii. Fungují od roku 1868 a publikují beletrii a literaturu faktu.[3]

Gallimard

https://www.gallimard.fr/
Gallimard je významné francouzské nakladatelství, které vydává francouzské a hlavně světové autory. Bylo založeno v roce 1911 Gastonem Gallimardem a první kniha, která zde vyšla byla od Marcela Prousta, která byla následně i oceněna. V nakladatelství vyšlo několik speciálních edic - př. Z celého světa (Franz Kafka, Robert Musil). V tomto nakladatelství vychází díla od Milana Kundery.

IKAR, a.s.

https://www.ikar.sk
IKAR, a.s. je slovenské nakladatelství, které se zaměřuje především na vydávání slovenských i zahraničních autorů. Vzniklo v roce 1990 a upozornilo na sebe vydáním bestseleru „Zdraví z Boží lékarny“. Poté se určitý čas zaměřilo na ženské romány, ale postupně rozšířili žánrové zaměření. Nakladatelství získalo také řadu ocenění a každý rok ocení i úspěšné slovenské autory.

Slovart

http://www.slovart.sk/
Nakladatelství Slovart působí na slovenském knižním trhu od roku 1991. V roce 1994 založilo dceřinou firmu v Praze. Vydávají současnou beletrii, sci-fi, fantasy a knihy o výtvarném umění. Nakladatelství se taktéž specializuje na dovoz knih v cizích jazycích, zejména v angličtině.[4]

Marabout

https://www.marabout.com
Marabout je přední francouzské nakladatelství, které vzniklo v roce 1949 v Paříži. Zaměřuje se na vydávání populárně naučné literatury a beletrie pro dospělé čtenáře. Každoročně zde vyjde přes 400 titulů.

Zdroje

DVOŘÁK, Joachim, ed. Almanach Labyrint 2011: ročenka kulturní revue Labyrint. 1. vyd. V Praze: Labyrint, 2011. 420 s. ISBN 978-80-87260-24-1.
HALADA, Jan. Encyklopedie českých nakladatelství 1949-2006. 1. vyd. Praha: Libri, 2007. 378 s. ISBN 978-80-7277-165-3.
Adresář českých nakladatelství. [Část 1]. Praha: Knižní velkoobchod, 1991. 71 s.
Adresář českých nakladatelství. Část 2. Praha: Knižní velkoobchod, 1991. 30 s.
Představujeme česká nakladatelství. [Praha]: [Panorama], [1989-1990]. 80 s.

Reference

  1. Nakladatelství Academia. Dostupné také z: http://www.academia.cz/o-nas.html
  2. Nakladatelství Šulc - Švarc. Dostupné také z: http://www.sulc-svarc.cz/nakladatelstvi
  3. Hodder. Dostupné také z: https://www.hodder.co.uk/Information/About Us.page
  4. Slovart - vydavateľstvo najlepších kníh. Dostupné také z: http://www.slovart.sk/o-nas.html?page_id=183