Chontamentej

Jméno

Chontamentej, přepisovaný též jako Chontamenti, Chentimentiu nebo Chontiamenti, znamená "Ten, který je v čele západních", přičemž Západ představuje říši mrtvých.

Ikonografie a sféry vlivu

Chontamentej byl ochráncem mrtvých a pohřebišť. Zobrazován je, podobně jako další božstva s obdobnou charakteristikou, většinou jako černý pes nebo šakal. [1]

Mýty a funkce

Tento bůh byl původně spojen zřejmě především s oblastí Abydu, ale později bývá ztotožňován s dalšími božstvy, která měla vztah k pohřebištím a zásvětí, především Usirem a Anupem.[2] Někdy se jeho jméno objevuje pouze jako Anupův či Usirův titul, otázkou tedy je, zda se původně jednalo o samostatné božstvo, nebo pouze epiteton některého jiného boha.[3]

Kult

Chontamentej byl ucítíván především v oblasti měst, kolem kterých se rozkládala velká pohřebiště, a to většinou v synkrezi s dalšími bohy pohřebišť, případně jako jeden z jejich aspektů. Od 5.dynastie se jeho jméno objevuje v textech obětních formulí na nápisech v hrobkách úředníků.[4]

Reference

  1. Janák 2005: 89 - 90.
  2. Wilkinson 2003 : 187.
  3. Wilkinson 1999 : 288, 292.
  4. Hays 2011 : 121–123.

Literatura

Begelsbacher-Fischer, Barbara L. 1981. Untersuchungen zur Götterwelt des Alten Reiches: im Spiegel der Privatgräber der IV. und V. Dynastie. Orbis Biblicus et Orientalis 37. Freiburg (Schweiz); Göttingen: Universitätsverlag; Vandenhoeck & Ruprecht.

Cintron, David A. 2007. Theology in the time of Djoser. Journal of the Society for the Study of Egyptian Antiquities 34, 15-22.

Hays, H. M. 2011 :The Death of the Democratisation of the Afterlife, in Strudwick, N.; Strudwick, H. : Old Kingdom: New Perspectives. Egyptian Art and Archaeology 2750–2150 BC. Proceedings of a Conference at the Fitzwilliam Museum Cambridge, May 2009. Oxbow Books

Janák, J. 2005: Brána nebes: bohové a démoni starého Egypta, 1. vyd. Praha: Libri.

Wilkinson, Richard H. 2003 :The complete gods and goddesses of ancient Egypt, London: Thames and Hudson.

Wilkinson, T. 1999 : Early Dynastic Egypt, Routledge.