CiteSeer

CiteSeerx je unikátní systém, který se vyznačuje vysokou technickou úrovní. Je to v zásadě digitální knihovna, která obsahuje plnotextové dokumenty z oblasti počítačové a informační vědy. Dokumenty jsou automaticky katalogizovány. Naprogramována je i samotná indexace citací. Registrovaní uživatelé si mohou ukládat své vyhledané záznamy (funkce MyCiteSeerx), vytvářet vlastní personální bibliografie atd. CiteSeerx provozuje Pensylvánská státní univerzita. K roku 2006 systém obsahoval více než 1 500 000 dokumentů ve formátech PDF a PostScript a téměř 27 000 000 citací.[1]

CiteSeerx funguje zároveň jako digitální knihovna a jako vyhledávač vědecké literatury se zaměřením na oblast výpočetní techniky a informační vědy. Jeho cílem je zlepšit šíření vědecké literatury a zlepšit funkčnost, využitelnost, dostupnost, náklady, efektivitu a včasný přístup k vědeckým a odborným znalostem. CiteSeerx se snaží poskytovat zdroje, jako jsou algoritmy, data, metadata, služby, techniky a software, které lze využít k podpoře dalších digitálních knihoven. CiteSeerx stojí za vývojem nových metod a algoritmů pro indexaci online článků ve formátu PDF a PostScript.[2]


Vybrané funkce systému CiteSeerx:

(Následující seznam vybraných funkcí je převzat z domovské stránky systému CiteSeer.)

 • Autonomní indexace citací (Autonomous citation indexing, ACI) – CiteSeerx používá ACI k automatickému extrahování citací a vytvoření citačního indexu, který lze využít pro vyhledávání a evaluaci.
 • Automatické extrahování metadat – CiteSeerx automaticky extrahuje metadata (relevantní pro další analýzu a vyhledávání dokumentů) vztahující se k autorovi, názvu atp.
 • Citační statistiky – CiteSeerx vypočítává statistiku citací a to pro všechny dokumenty v databázi (nezávisle na to, zda jsou oindexované či ne).
 • Propojování odkazů – CiteSeerx jako první umožnil vyhledávání dokumentů s použitím automaticky generovaných citačních odkazů.
 • Rozlišování autorů – s pomocí měřitelných metod jsou autoři od sebe automaticky rozlišováni.
 • Souvislosti mezi citacemi – CiteSeerx dokáže zobrazit souvislosti mezi citacemi ve vztahu k určitému článku, a tak vědci ukázat čím se zabývají jiní výzkumníci zajímající se o stejné téma.
 • Informovanost a sledování – CiteSeerx poskytuje automatické oznamování nových citací k vybraným dokumentům a zároveň oznamuje přidání nových dokumentů, které odpovídají profilu uživatele.
 • Fulltextové indexování – CiteSeerx indexuje plné texty všech abstraktů a citací. Při vyhledávání jsou pak podporovány booleovské operátory, frázová shoda i vyhledávání pomocí proximitních operátorů.
 • Pravidelná aktualizace databáze
 • Sklízení (harvesting) článků – CiteSeerx sbírá automaticky vědecké příspěvky z veřejných webů, zároveň také přijímá podání prostřednictvím systému pro podávání příspěvků.
 • Metadata článků – CiteSeerx automaticky exktrahuje a poskytuje metadata ze všech indexovaných článků.
 • Personalizace obsahu portálu - CiteSeerx poskytuje různé funkce, které umožňují uživateli např. tvorbu vlastních sbírek dokumentů, RSS notofikací, propojení se sociálními sítěmi apod. Uživatel si může přizpůsobit i vyhledávání a sledování vybraných dat.[2]

Autonomní indexace citací

Autonomní indexace citací (Autonomous Citation Indexing, ACI) je unikátní technologie, která zajišťuje veškeré procesy, které v systému probíhají. Na jejím základě se vytváří specifický index citací. Program extrahuje z dokumentů citace a to i z různých formátů (extrahované informace o jednom dokumentu, který je uložen ve více formátech, program propojí). Navíc program dokáže nalézt ve zdrojových dokumentech různé kontexty k citacím.[3]

Odkazy

Reference

 1. FABIÁN, Ondřej. Elektronické informační zdroje. Česko, 2012, 183 s. Dostupné také z: https://web2.mlp.cz/koweb/00/04/23/37/07/elektronicke-informacni-zdroje.pdf
 2. 2,0 2,1 About CiteSeerX | CiteSeerX [online]. [cit. 2018-6-3]. Dostupné z: http://csxstatic.ist.psu.edu/about
 3. BRATKOVÁ, Eva. Otevřený přístup, digitální knihovny a citační služby. Praha: Albertina icome, 2006. ISBN 1801-2213. Dostupné také z: https://www.inforum.cz/pdf/2006/Bratkova_Eva.pdf

Doporučená literatura

GILES, C. Lee, Kurt D. BOLLACKER a Steve LAWRENCE, CiteSeer [online]. 1998 [cit. 2018-06-04]. DOI: 10.1145/276675.276685. ISBN 10.1145/276675.276685. Dostupné z: http://portal.acm.org/citation.cfm?doid=276675.276685

Externí odkazy

Související články

Klíčová slova

Digitální knihovna, citační rejstřík, citace, databáze, Open Access, CiteSeerx, metadata, autonomní indexace citací