Creative Commons

Stránka ve výstavbě
Inkwell icon - Noun Project 2512.svg Na této stránce se právě pracuje. Prosím needitujte tuto stránku, dokud na ní zůstává tato šablona. Předejdete tak editačnímu konfliktu. Jestliže uběhla od poslední editace doba alespoň dvou dnů, neváhejte tuto šablonu odstranit. Inkwell icon - Noun Project 2512.svg

Creative Commons je známá americká nezisková organizace, která zjednodušuje překonávání právních překážek, které mohou vzniknout při sdílení znalostí a kreativity při řešení naléhavých problémů světa. [1]

Charakteristika

Creative Commons je označení pro soubor veřejných licencí, díky nimž jsou dostupné nové možnosti vyskytující se v oblasti publikování autorských děl. Přesněji řečeno mají za úkol posilovat pozici autora při rozhodování, za jakých podmínek bude dílo veřejně zpřístupněno. Jejich princip spočívá na tom, že autor prostřednictvím Creative Commons nabízí libovolnému počtu potenciálních uživatelů licenční smlouvu. Na základě této smlouvy následně poskytuje svá práva k dílu a jiná si sám vyhrazuje. Creative Commons jsou jakousi „nadstavbou“ pro autorské právo a vychází proto z občanského zákoníku, konkrétně z § 2358 – 2389 Zákona č. 89/2012 Sb.

Licence Creative Commons jsou uživatelsky oblíbené. Je to díky mezinárodní srozumitelnosti, která byla umocněna díky vytvoření nové verze 4.0. Zde byly představeny nové licenční podmínky, které jsou přehledně a srozumitelně graficky vyjádřeny. [2]

Vznik organizace Creative Commons

Samotná organizace vznikla v roce 2001 v USA, s cílem zjednodušit a maximalizovat sdílení, digitální kreativitu a inovace. Svou činnost zveřejnila poprvé v roce 2002, kdy představila veřejnosti k užívání první sadu licencí Creative Commons, tedy verzi 1.0. V prvním roce bylo licencí na díla použito cca 1 milion. V dalších letech se použití mnohonásobně zvětšilo. Licenci využívá mnoho známých organizací, například Wikipedia, Youtube nebo i webová stránka Celní správy České republiky. V současné době má organizace Creative Commons má přes sto poboček ve více než sedmdesáti státech.[3]

Činnost organizace Creative Commons

Logo

Americká nezisková organizace Creative Commons plní mnoho funkcí:

- Poskytují každé osobě a organizaci na světě bezplatný, jednoduchý a standardizovaný způsob udělování autorských práv pro kreativní a akademická díla; zajistit správné přiřazení; a umožnit ostatním kopírovat, distribuovat a používat tato díla

- Spolupracují s hlavními institucemi a vládami na vytváření, přijímání a implementaci otevřených licencí a zajišťování správného používání licencí a obsahu s licencí

- Podporuje CC Global Network, komunitní iniciativu, která se snaží zvýšit objem, šíři a kvalitu veřejně dostupných znalostí

- Vytváří program, který vyzývá organizace po celém světě, aby v boji proti pandemii COVID-19 volně zpřístupnily své patenty a autorská práva

- Vyvíjí technologii, jako je CC Search, která usnadňuje objevování a používání materiálů s otevřenou licencí

- Nabízí certifikát Creative Commons, tedy hloubkový kurz pro zájemce o to stát se odborníky na vytváření děl s otevřenou licencí

- Pořádají CC Summit, každoroční událost, která spojuje mezinárodní skupinu pedagogů, umělců, technologů, právních expertů a aktivistů s cílem propagovat sílu otevřeného licencování a globálního přístupu

- Podporují globální komunity Open Education a GLAM [1]


Využití v praxi

Licence Creative Commons je vhodná pro každého tvůrce, bez ohledu na to, jakého druhu je vytvořené dílo. Díky využití licence Creative Commons může další člověk mohl pokračovat v rozšíření díla, například přeložit, zlepšit, použít ve škole, přehrát v rozhlase či nechat otisknout do tisku. Výhodou je, že dílo zůstane přisouzeno tvůrci, ale bude moci podstoupit vývoj a stát se lepším, rozšířenějším.[2]

Licence

Existuje šest licenčních prvků a každý obsahuje pevně dané prvky.

Licenční prvky

Tyto prvky vysvětlují vůli autora, který jejich prostřednictvím uživateli stanovuje, v jakém rozmezí je oprávněn s dílem nakládat.

 • Právo dále šířit (share)
 • Právo dílo upravovat (Remix)
 • Uveďte autora (Attribution)
 • Zachovejte licenci (Share Alike)
 • Neužívejte dílo komerčně (Noncommerial)
 • Nezasahuje do díla (No Derivatives)

Typy licencí

Licence jsou kombinací licenčních prvků. Liší se dle různě odstupňovaných převedených a vyhrazených práv autora k jeho dílu. Všechny typy licencí mají společné vlastnosti.

 • BY (Uveďte autora)
Licence

- Povinnosti: uveďte autora

- Práva: právo dále šířit, právo dílo upravovat

 • BY-SA (Uveďte autora - Zachovejte licenci)

- Povinnosti: uveďte autora, zachovejte licenci

- Práva: právo dále šířit, právo dílo upravovat

 • BY-ND (Uveďte autora - Nezasahuje do díla)

- Povinnosti: uveďte autora, nezasahuje do díla

- Práva: právo dále šířit

 • BY-NC (Uveďte autora - Neužívejte dílo komerčně)

- Povinnosti: uveďte autora, neužívejte dílo komerčně

- Práva: právo dále šířit, právo dílo upravovat

 • BY-NC-SA (Uveďte autora - Neužívejte dílo komerčně - Zachovejte licenci)

- Povinnosti: uveďte autora, neužívejte dílo komerčně, zachovejte licenci

- Práva: právo dále šířit, právo dílo upravovat

 • BY-NC-ND (Uveďte autora - Neužívejte dílo komerčně - Nezasahuje do díla)

- Povinnosti: uveďte autora, neužívejte dílo komerčně, nezasahujte do díla

- Práva: právo dále šířit [4]

Odkazy

Reference

 1. 1,0 1,1 What we do. Https://creativecommons.org/ [online]. [cit. 2021-12-19]. Dostupné z: https://creativecommons.org/about/
 2. 2,0 2,1 Creative Commons. Creative Commons [online]. [cit. 2021-12-19]. Dostupné z: http://www.creativecommons.cz/uvod/
 3. STRAKOVÁ, Lucie. Licence Creative Commons v českém právním řádu [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-12-19]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/cwb6n/. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Vedoucí práce Matěj MYŠKA.
 4. Veřejné licence Creative Commons. MEFANET [online]. [cit. 2021-12-19]. Dostupné z: https://portal.med.muni.cz/clanek-538-verejne-licence-creative-commons.html

Související články

Autorské dílo

Autorský zákon a knihovny

Externí odkazy

Creative Commons

Klíčová slova

Autorská práva, Licence, Creative Commons