CrossRef

CrossRef je nezisková nezávislá mezinárodní registrační agentura, založená roku 2000. Poskytuje organizační a technickou infrastrukturu pro využití DOI v oblasti vědecké literatury. Jejím základním cílem je umožnit globální jednoznačnou identifikaci a propojení vědeckých dokumentů na Internetu (článků v časopisech, knih, sborníků, vysokoškolských kvalifikačních prací, primárních vědeckých dat, aj.). Díky DOI a CrossRef lze například spolehlivě prolinkovat reference u vědeckých článků na příslušné plné digitální texty referencovaných zdrojů. Kliknutím na DOI se uživatel může dostat přímo na plný text zdroje, ať již se nachází na webu kdekoliv.“[1]
. Knihovna nesmí účtovat poplatky za přístup do systému CrossRef.

Historie

Vytvoření spojovacího systému bylo inspirováno prezentací projektu DOI-X na Frankfurském knižním veletrhu v říjnu 1999. Zástupci předních vědeckých, technických a lékařských vydavatelů se rozhodli vytvořit nezávislou a neziskovou asociaci. V lednu 2000 byla založena PILA (Publishers International LinkingAssociation Inc.). V červnu vznikl referenční systém CrossRef.[2]

Původní služba byla založena vědeckými nakladateli na prototypu vyvinutém John Wiley&SonsAcademicPress ve spolupráci s Mezinárodní organizací DOI.[3]

Crossref není databáze článků. Neshromažďuje obsah plných textů. Spíše používá systém dělených celků, přičemž fulltextový obsah je spojen prostřednictvím databáze, kterou tvoří vydavatel metadat. Každý záznam je v podstatě triplet: {metadata+URL+DOI}.[3]

Uživatelé knihovny chtějí navigaci přímo z citací nebo databáze záznamů článků v časopisech, ale knihovna neobsahuje záznamy obsahující informace o článku nebo odkazy.[3]

V roce 2007 sdružovala organizace CrossRef 2046 odborných vydavatelství. „V září roku 2011 bylo zapojeno do CrossRef již více než 3.500 spolupracujících institucí (vydavatelů, nakladatelů, odborných a vědeckých společností apod.), které registrovaly již téměř 50 miliónů DOI čísel.“[4] V roce 2013 již bylo 63 milionů vydaných DOI čísel, reprezentujících vědecké informace v časopisech, knihách a jejich kapitolách, sbornících z konferencí, technických správách a normách. Jen za říjen roku 2013 bylo přidáno 100.000 záznamů.

V současné době (údaje z roku 2013) využívá služeb CrosssRef 4748 institucí[5], z toho 2005 knihoven[6] na celém světě, přičemž za poslední rok 2013 se dalšími členy stalo 26 knihoven.

CrossRef v ČR

V České republice jsou členy CrossRefu:

Zdroje

Reference

  1. MASARYKOVA UNIVERZITA NAKLADATELSTVÍ. Masarykova univerzita [online]. © 1996–2014 [cit. 2014-01-14]. Dostupné z: http://www.muni.cz/press/general/doi#zakladni
  2. CrossRef. Crossref.org [online]. March 24, 2011 [cit. 2015-04-25]. Dostupné z: http://www.crossref.org/01company/02history.html
  3. 3,0 3,1 3,2 CrossRef. Crossref.org [online]. July 25, 2013 [cit. 2015-04-25]. Dostupné z: http://www.crossref.org/01company/16fastfacts.html
  4. MASARYKOVA UNIVERZITA NAKLADATELSTVÍ. Masarykova univerzita [online]. © 1996–2015 [cit. 2015-04-25]. Dostupné z: http://www.muni.cz/press/general/doi#zakladni
  5. CrossRef. Crossref.org [online]. April 20, 2015 [cit. 2015-04-25]. Dostupné z: http://www.crossref.org/01company/06publishers.html
  6. CrossRef. Crossref.org [online]. April 20, 2015 [cit. 2015-04-25]. Dostupné z: http://www.crossref.org/01company/07libraries.html

Související články

Klíčová slova

registrace, identifikace a propojení dokumentů, identifikátor DOI, vědecké dokumenty, prolinkování