Démotština

Démotština je termín, používaný pro texty, psané tzv. démotickým („lidovým“) písmem, které je velmi kurzivní verzí původních hieroglyfů a které se vyvinulo z kurzivní hieratiky Delty v období 26.dynastie (v Horním Egyptě se v té době psalo tzv. abnormální hieratikou). Poprvé se objevuje kolem roku 650 př.n.l. v období vlády Psammetika I. a mizí někdy v 5.stol.n.l. [1]

Gramatika

  • Démotické písmo je vždy psáno zprava doleva a na rozdíl od hieratiky již nereflektuje jednotlivé znaky hieroglyfického písma.[2]
  • Démotština se vyvinula z novoegyptšiny a postupně se z ní stal oficiální jazyk úředních, administrativních, právních a obchodních textů, zatímco pro jiné účely se nadále používalo písmo hieroglyfické či hieratické. Střední či klasická démotština spadá do období 400 – 30 př.n.l., v této době se v ní už zapisují i literární a náboženské texty. Za vlády Ptolemaiovců během 3.stol. př.n.l. se oficiálním jazykem administrativy stala řečtina, a začala démotštinu vytlačovat.

Ústup démotštiny

  • V době římské císař Tiberius dokonce zakázal užívání démotštiny v právních textech, ale v 1. a 2.století n.l. se stále objevuje mnoho literárních textů, zapsaných tímto jazykem. Po 2.stol. však postupně mizí a objevuje se spíše už jen na ostrakách, graffitech, nebo přípiscích k řeckým textům.
  • Poslední nápis v démotštině je datován do 11. 12. 452, a jde o graffito na zdi Isidina chrámu na ostrově Filae. [3]

Reference

  1. Allen, James P. 2010 : " Middle Egyptian: an introduction to the language and culture of hieroglyphs", 2nd ed., rev. Cambridge: Cambridge University Press
  2. Johnson, Janet H. : 1991 "Thus wrote 'Onchsheshonqy: an introductory grammar of Demotic", 2. ed. rev. Chicago: University of Chicago Press
  3. Vieira, Leonardo C. 2008 : "Demotic egyptian guide", Sao Paulo.