David Berlo

David Kenneth Berlo byl teoretikem a zakladatelem katedry komunikace na Michiganské státní univerzitě. Vymyslel model komunikace SMCR, ve kterém používá Shannon-Weaverův model komunikace.

Biografie

David K. Berlo se narodil v roce 1929 a zemřel v roce 1996 v St. Petersburg na Floridě. Má bakalářský titul a doktorský titul z psychologie na University of Illinois. V roce 1958 napsal knihu A Philosophy of Education a v roce 1960 publikoval jeho nejznámější knihu The Process of Communication, kde podává své vysvětlení a model psychologických vlastností komunikace. Pracoval jako editor pro Ministerstvo vnitřního bezpečí. Byl ředitelem a zakladatelem katedry komunikace na Michigan State University.[1] Na Illinois State University se v letech 1971- 1973 stal rektorem, kdy vedl zodpovědnost za 18 000 studentů. Z této pozice byl odvolán po 20 měsících, kdy se zjistilo o jeho neautorizovaných výdajích z fondu.[2]

Teorie SMCR

The Source- Message- Channel- Receiver (Zdroj- Zpráva- Kanál- Příjemce) je model komunikačního procesu, který zdůrazňuje důležitost porozumění lidského chování jako podmínku ke komunikační analýze. Cílem tohoto modelu je pomoci lidem rozumět a pochopit komunikaci.[2]. Pokud je komunikace určená k ovlivnění chování, musíme pochopit proměnlivost a proces základního chování a změny chování. Podle Berla všechna lidská komunikace začíná se zdrojem, který musí být vyjádřen ve formě zprávy. Aby mohl být zdroj přenesen, musí být zakódován. Poté je vybrán kanál, kterým zpráva půjde. Komunikace by měla mít příjemce, jinak není komu posílat zprávu. Příjemce musí zprávu dekódovat, aby si ji mohl přečíst.[1]

SMCR model komunikace


Source - zdroj, od kterého pochází zpráva.

Ten se dále dělí na Skills (schopnosti) zdroje (číst, psát, poslouchat atd.), Attitudes (postoje), Knowledge (znalost), Social system (sociální systém), který zahrnuje různé aspekty společnosti, jako například hodnoty, víra, kultura. Encoder je odesílatel zprávy nebo-li source.

Message - sdělení se dělí na:

Content (obsah zprávy), Elements jsou například jazyk, gesta, řeč těla, Treatment je způsob jakým je zpráva sdělena, Structure- jakým způsobem je zpráva strukturovaná, pokud je zpráva špatně uspořádaná, potom nemůže dojít k příjemci, Code znamená v jaké formě je zpráva poslaná.

Channel (kanál) je tvořen pěti lidskými smysly:

Hearing, Seeing, Touching, Smelling, Tasting

Decoder - ten který příjme a dekóduje zprávu.

Receiver - má všechny vlastnosti jako source.[3]

Kritika Berlova modelu je, že nedává zpětnou vazbu. Nezmiňuje žádné bariéry ani šum.[3]

Odkazy

Reference

  1. 1,0 1,1 NANCE, Gaylynn. Berlo’s SMCR (Source, Message, Channel & Receiver) Communication Theory [online]. [cit. 2015-12-23]. Dostupné z: http://ocedtheories.wikispaces.com/file/view/d.+berlo.doc
  2. 2,0 2,1 FELTMAN, Vallery. Berlo’s Social Communicaton Theory. [online]. [cit. 2015-12-23]. Dostupné z: https://ocedtheories.wikispaces.com/file/view/Feltman_Berlo's+Social+Communication+Theory.docx
  3. 3,0 3,1 Berlo's SMCR model of communication. Communication Theory: All About Theories for Communication [online]. [cit. 2015-12-24]. Dostupné z: http://communicationtheory.org/berlos-smcr-model-of-communication/comment-page-2/#comments

Související články

Klíčová slova

Komunikační model, Shannon-Weaverův model, komunikace