Definice a charakteristika HCI, vysvětlení základní terminologie

Definovat HCI není tak jednoduché, jak se může zdát. Důvodem pro to mimo jiné je i to, že se vznik datuje k 70. – 80. letům 20. století, tedy k období nástupu osobních počítačů. V té době se začala pozornost lidí obracet i na interakci člověk – počítač a v průběhu času je jí kladena čím dál větší důležitost. HCI je společensko-technologická věda, která zkoumá problematiku interakce komunikace mezi člověkem (jednotlivcem či skupinami) a počítačem (počítačovými systémy), lidské vnímání a poznávání a schopnost využívat počítač.” (Moravec, 2014)

Jinými slovy je to věda, která se zabývá v podstatě jakoukoli interakcí mezi člověkem a počítačem. Počínaje tím, jak člověk počítač používá a využívá, studiem chování člověka při jeho používání pro zlepšení použitelnosti a intuitivnosti použití či vyhledávání informací. Pokud se tedy podíváme například na webovou stránku, není důležitá technologie, ale to, co nám stránka nabízí či umožňuje. Z toho důvodu HCI je hodně zaměřeno na design, testování použitelnosti a přístupnosti informačních systémů. Existuje nejméně 7 klíčových principů designu uživatelského rozhraní (UID - User Interface Design), které by neměly být v žádném případě opomíjeny, a sice tolerance, jednoduchost, viditelnost, dostupnost, konzistentnost, struktura a zpětná vazba (Tidwell, 1999).

Pro více informací jděte na stránku věnovanou přímo HCI.

Archivovaná verze stránky je dostupná na tomto odkazu.