Uživatelské rozhraní

Uživatelské rozhraní je souhrn způsobů, jakými uživatelé ovlivňují chování systému. Nejzásadnějšími aspekty pro hodnocení uživatelského rozhraní jsou jednoduchost a přehlednost.

Dva základní přístupy k uživatelskému rozhraní [1]

 • data-centered design
 • user-centered design

Vývoj přináší akcent na uživatele a jeho potřeby, bez respektování potřeb uživatelů pracuje systém víceméně naprázdno. Uživatel je centrálním a určujícím činitelem celého informačního systému.

Základní způsoby interakce systému a uživatele [2]

 • příkazový řádek (CLI = Command Line Interface)
  • uživatel zadává vstup a počítač vyhodnocuje optimální výstup, který prezentuje zpět uživateli
 • grafické uživatelské rozhraní (GUI = Graphical User Interface)
  • základem je koncept WIMP (Windows, Icons, Menus, Pointing device)
  • přímá manipulace s objekty na obrazovce pomocí polohovacích zařízení

Informační architektura

Vědecká disciplína zabývající se uspořádáním systému způsobem, který naplní potřeby uživatelů. Informační architektura vytváří logickou strukturu informací ve vztahu zejména k webovým aplikacím. Termín informační architektura zavedl Richard Saul Wurman roce 1976.

Nejdůležitější oblasti:[3]

 • organizace obsahu do kategorií
 • informační rozvržení - akcent na informační (nikoliv grafický) design
 • navigační rozvržení

Odkazy

Reference

 1. GREGAR, Tomáš. Semantics Visualization and Visual Semantics: in E-learning and other Applications [online]. Brno, 2011. Disertační práce. Masarykova univerzita, Fakulta informatiky. Vedoucí práce doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
 2. GAJDOŠ, Andrej. Testování grafických uživatelských rozhraní [online]. Brno, 2012. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Fakulta informatiky. Vedoucí práce Jiří Barnat.
 3. KVAŠOVÁ, Zuzana. Informační architektura webového rozhraní vybraných digitálních knihoven. Praha, 2014. 80 s., 39 s. příl. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí diplomové práce Ing. Martin Souček, Ph.D.