Diskuse:Amon

Zpětná vazba --Ondřej Novák (diskuse) 14. 1. 2015, 21:00 (UTC)

Pěkný článek, obsáhlý, s množstvím referencí. Mám pár návrhů, které by mohly pomoct vylepšit kvalitu článku, jeho čtivost a následně i návštěvnost:

  • První věta - první věta by měla shrnovat téma článku, aby bylo na první pohled jasné, o co jde. Tuto funkci nyní částečně plní druhá věta. Bylo by dobré formulovat první větu stylem "Amon je jeden z nejvýznamnějších egyptských bohů." Je to drobnost, ale drobnost podstatná.
  • Obrázky - Doporučuji na Wikimedia Commons dohledat, pokud je to možné, příslušné obrázky, kresby, grafy, mapy; cokoliv, co by pomohlo nějak graficky doprovodit text. Grafika je velmi významná při čtení článků a výrazně přispívá ke zvýšení kvality celého textu.
  • Použitá literatura - Reference jsou použité velice dobře a funkčně. Ideální by bylo do Zdrojů doplnit ještě část Použitá literatura, i v případě, že se shoduje se seznamem referencí.

I bez těchto drobností se jedná o velice dobrý článek, který však už lze jen zlepšit :o)