Jak učesat tento článek:

  1. Název: Článek je z nějakého důvodu na stránce s názvem Portál:Středověká filosofie. Je to snad z nějakého důvodu? Nejspíš by měl být text na samostatné stránce, vhodně pojmenované, např. "Ibn Rušd a typologie čtenářů Koránu", "Ibn Rušd", "Typologie čtenářů Koránu (Ibn Rušd)", apod. Název by měl být jasný, výstižný, bez slov navíc. Jako uživatel (než ti dám redaktorská práva) bys měla mít právo "přesunout" stránku, což je vlastně jiný název pro přejmenování. Tu možnost bys měla mít v základním ovládacím panelu k stránky, na stejné úrovni jako jsou tlačítka "stránka", "diskuze", "editovat", apod. Prosím buď přesuň text na novou vhodně pojmenovanou stránku, nebo tuto přejmenuj.
  2. Citování: Koukal jsem, že jsi moc hezky citovala v celém textu. To je vynikající. Aby se ještě citace vložené pomocí <ref> vypsaly, je potřeba na konec článku vložit <references /> (viz Citace a práce se zdroji).
  3. Struktura a zdroje: Projdi prosím ještě jednou text, a strukturuj ho podle Doporučené struktury článků. Vložení nadpisů, podnadpisů a zvláště pak části Odkazy znatelně ulehčí orientaci v textu. První věta a odstavec celkem by měly velmi rychle komunikovat obsah článku, a měly by pokrýt to, co naznačuje název stránky (pěkná ukázka je třeba tady).
  4. Křížové odkazy: Klíčové na wikisofii je propojení článků vzájemně za pomoci křížových odkazů (odkazů vedoucích na jiné stránky v rámci webu). Prosím, pokus se identifikovat některá klíčová slova a udělat z nich odkazy - ideálně někam vedoucí, ale klidně i slepé, pokud si myslíš, že by cílová stránka měla existovat.

Keep up the good work :)

--Ondřej Novák (diskuse) 12. 10. 2016, 20:15 (CEST)