Diskuse:Lateralizace mozkových hemisfér

Zpětná vazba --Ondřej Novák (diskuse) 13. 10. 2014, 22:05 (UTC)

Celkově článek super, hodně zdrojů a informace pěkně jedna vedle druhé. Text trpí místy nesrozumitelnými formulacemi, což ale pravděpodobně není nic, na co bys při druhém čtení nepřišla. Pár dalších věcí jsem sepsal do bodů:

 • Obrázky by měly mít popisky
 • Leváctví a praváctví - v první závorce dvakrát "chemicky"
 • Máš tam řadu faktických tvrzení, která nejsou ozdrojovaná (např. Stranová nesouměrnost hemisfér je prokazatelná od raných vývojových stádií mozku - tam by určitě měl být odkaz na zdroj; současně by bylo fajn mít externí odkaz na ten Edinburgh handedness inventory, atd.)
 • Pod podnadpisem Leváci je nesrozumitelná věta: "U leváků také převažuje větší čelní lalok než levý"
  • Btw tohle srovnání praváků a leváků (které by mohlo být obsáhlejší, celý článek je dost na úrovni (např., atd., obecně...) by bylo hezké v tabulce
 • Příčiny laterality
  • Nesrozumitelná formulace "...která ovlivňuje řečové funkce, praváctví a praxii na levou hemisféru."
  • Teorie genové mutace neozdrojována, stejně jako Teorie rodičovského tlaku
 • Teorie není dobře nazvaná sekce :o) V předchozí sekci jsi probrala teorie původu laterality, a tady je najednou velké Teorie, a nic k tomu. Co popisuje tato sekce? Pod jakým názvem bys hledala informace, které se v ní nacházejí?
  • Současně není odůvodněné členit tuto sekci pomocí odrážek. Jde o navazující věty, ne o výčet.
  • "Existuje velké množství teorií o tom, že každá z hemisfér je centrem pro různé dovednosti a osobnostní rysy. Podle této teorie..." Jaké teorie? Je zmíněno množství teorií, ale žádná není jmenována.
  • "Nejnovější výzkumy však toto tvrzení spíše popírají." (Zdroj!)
  • "Koncept se potvrdil..." Jaký koncept? Funkční laterality? Anatomické laterality? Koncept osobnostní typologie na základě laterality?
  • "Chirurgický zákrok na snížení corpus callosum, které spojují hemisféry..." Snížení corpus callosum? TO corpus callosum. No, celý ten odstavec by zasloužil přepsat do srozumitelné podoby :o)
  • "Nebylo zjištěno, že by účastníci studie měli silnější funkci levé nebo pravé hemisféry." Jakou funkci? Jak silnější? Je to tedy důkaz, který odporuje teorii o funkční lateralizaci? Proč je tam ten výzkum citován, čím je důležitý?
 • Citace jsou nekonzistentní - vyber si jeden citační styl a podle toho jeď (doporučuji APA, teď jsou ty zdroje citované podle ISO)
 • Ohledně zdrojů by to chtělo se víc řídit Strukturou článku. Chybí Použitá literatura, místo ní je tam Doporučená. Reference nejsou totéž co použitá literatura (!). Chybí Externí odkazy (máš tam stránky nobelovy ceny).
  • Mno a ta klíčová slova zřejmě úplně neodpovídají tomu, co chtěla Jana.

Dost mi tam chybí nějaký pořádnější závěr. Já bych třeba uvítal i nějaké zmínky ohledně toho, proč pravá hemisféra kontroluje levou část těla a vice versa, odkazy na chiasma opticum, prodlouženou míchu, atd. Ještě trochu na tom zamakat a bude to vynikající článek! :o)
--Ondřej Novák (diskuse) 13. 10. 2014, 22:05 (UTC)