Databáze EBSCOhost

(přesměrováno z EBSCO a vybrané poskytované databáze)

EBSCO Industries Inc. je americká společnost působící v oblasti informačního průmyslu přibližně 70 let je jedním ze světových leadrů. V poskytovaných službách kombinuje digitální archivy, referenční databáze, online periodika, knihy, odkazovací služby a správu předplatného. EBSCO je komerčním databázovým centrem čili distributorem a agregátorem elektronických databází. Je poskytovatelem předplatného elektronických časopisů, knih a balíčků časopisů, tištěných zdrojů, nástrojů správy elektronických zdrojů, plnotextových a sekundárních databází a souvisejících služeb pro všechny typy knihoven, firem a výzkumných organizací. [1]

EBSCOhost

EbscoHost nabízí přístup k vybraným databázím bibliografického i plnotextového charakteru pod jedním vyhledávacím prostředím. Jedná se o referenční zdroj, který je nejvyužívanější na světě. Klade si za cíl být přizpůsobitelný tak, aby vycházel vstříc potřebám a požadavkům uživatelům působícím na všech úrovních výzkumu. [2]

Nabízí grafické uživatelské prostředí, které obsahuje nástroje a možnosti vyhledávání, které jsou uživatelům dobře známé. Využito je vyhledávací prostředí EBSCOhost Research Databases. Tento systém dostupný prostřednictvím internetu. [3]

Poskytované databáze

EBSCO umožňuje online přístup k mnoha bibliografickým databázím a tisícům elektronických časopisů. Níže je popsáno několik významných zástupců databází, které EBSCO nabízí.

Academic Search Complete

Databáze Academic Search Complete je pokrývá spektrum zdrojů z celého světa, jedná se o multidisciplinární zdroj plných textů. Zahrnuje více než 8 500 plnotextových periodik, včetně více než 7 300 recenzovaných časopisů. Kromě plných textů obsahuje indexování a abstrakty více než 12 500 časopisů a celkem více než 13 200 publikací, mezi nimi monografie, výzkumné zprávy a sborníky z konferencí. V Academic Search Complete se nachází soubory ve formátu PDF s retrospektivou k roku 1887, z toho většina plnotextových v nativním formátu PDF (v kvalitě umožňující vyhledávání v textu). K dispozici jsou také citace s možností vyhledávání pro více než 1 400 periodik.[4]

LISTA

Databáze Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) je rejstříkem více než 600 periodik a přibližně 125 výběrových periodik, včetně knih, výzkumných zpráv a sborníků. Tématicky databáze pokrývá knihovnictví, věcné pořádání a klasifikaci, katalogizaci, bibliometrii, vyhledávání online informací, informační management a další. Časové pokrytí sahá až do poloviny šedesátých let. [5]

LISS

Databáze Library & Information Science Source slouží pro potřeby knihovníků, odborníků na informační vědu a studentů těchto a příbuzných oborů. V databázi jsou obsaženy plné texty více než 460 publikací a indexováno je několik stovek periodik, monografií, výzkumných zpráv a sborníků. Zdroj shromažďuje prameny z oboru knihovnictví, klasifikace, katalogizace, bibliometrie, on-line vyhledávání informací, informačního managementu a dalších. Významný přínosem databáze Library & Information Science Source je úplné pokrytí dějin knihovnických studií. [6]

MEDLINE

Tato bibliografická databáze obsahuje plné texty a indexuje na 1400 časopisů z oblasti medicíny. Pokrývá širokou škálu témat v rámci biomedicínských a zdravotnických oborů a slouží lékařům, zdravotnímu personálu, výzkumným pracovníkům a dalším profesionálům zapojeným jednotlivých aktivit ve zdravotnictví. Časové pokrytí sahá do roku 1936 a v případě full-textových zdrojů do roku 1949. [7]

MeSH

MEDLINE with Full Text je indexován slovníkem Mesh (Medical Subject Headings). MeSH je hierarchický řízený slovník obsahující termíny z oblasti biomedicíny a je tvořen v Národní lékařské knihovně Spojených států (United States National Library of Medicine (NLM)). Do češtiny je překládán v Národní lékařské knihovně v Praze. [8]

Účelem slovníku je indexace, popis a vyhledávání ve světové medicínské literatuře. MeSH byl představen v roce 1966. Ke slovníku náleží také The Medical Subject Headings classification. [9]

Odkazy

Reference

  1. O společnosti EBSCO Information Services. EBSCO [online]. ©2015 [cit. 2015-06-02]. Dostupné z: http://www2.ebsco.com/cs-cz/app/AboutUs/Pages/abouteis.aspx
  2. EBSCOhost. Portál elektronických zdrojů Univerzity Karlovy [online]. 2015 [cit. 2015-06-02]. Dostupné z: https://pez.cuni.cz/prehled/zdroj.php?lang=cs&id=55
  3. EBSCOhost Research Databases. EBSCO help [online]. ©2015 [cit. 2015-06-02]. Dostupné z: http://support.ebsco.com/help/?int=ehost&lang=en&feature_id=&TOC_ID=Always&SI=0&BU=0&GU=1&PS=0&ver=&dbs=a9h,bth,ufh,eih,nlebk,hus,f3h,pdh,poh,psyh,sih,s3h,rfh,pif
  4. Academic Search Complete [EBSCOhost]. Portál elektronických zdrojů Univerzity Karlovy [online]. 2015 [cit. 2015-06-02]. Dostupné z: https://pez.cuni.cz/prehled/zdroj.php?lang=cs&id=6
  5. Library, Information Science and Technology Abstracts (LISTA) [EBSCOhost]. Portál elektronických zdrojů Univerzity Karlovy [online]. 2015 [cit. 2015-06-02]. Dostupné z: http://pez.cuni.cz/prehled/zdroj.php?lang=cs&id=122
  6. Library & Information Science Source (LISS) [EBSCOhost]. ]. Portál elektronických zdrojů Univerzity Karlovy [online]. 2015 [cit. 2015-06-02]. Dostupné z: https://pez.cuni.cz/prehled/zdroj.php?lang=cs&id=636
  7. MEDLINE with Full Text. EBSCO Health [online]. 2015 [cit. 2015-06-02]. Dostupné z: https://health.ebsco.com/products/medline-with-full-text
  8. Co je MeSH?. 2011-, Praha. Dostupné také z: http://www.nlk.cz/sluzby/pruvodce/soubory/mesh.pdf
  9. MeSH®. OpenClinical [online]. © 2002-2011 [cit. 2015-06-02]. Dostupné z: http://www.openclinical.org/medTermMesh.html

Externí odkazy

Portál elektronických informačních zdrojů Univerzity Karlovy

Související články

PROQUEST a vybrané poskytované databáze
Významné mezinárodní a národní informační zdroje pro obor Knihovní a informační věda a jejich srovnaní
Databázová centra

Klíčová slova

Ebsco, Ebscohost, databáze