PROQUEST a vybrané poskytované databáze

ProQuest je společností, jejíž služby jsou zaměřeny na výzkumné pracovníky a knihovníky po celém světě. Zaměřuje se na uživatele z řad studentů, vědců, odborníků a knihoven, které s těmito skupinami pracují. Jeden z předních poskytovatelů databází se sídlem ve Spojených státech působí již od roku 1938. [1]

Českým partnerem vydavatelské skupiny ProQuest je Albertina Icome Praha, která tuzemským klientům zprostředkovává jejich služby. [2]

Poskytované databáze

ProQuest Central

ProQuest Central je multioborovou databází zahraniční literatury. Obsahově pokrývá informace z celkem 60 odvětví, jedná se především o informace z oblasti obchodu, ekonomie, medicíny, přírodních, společenských a humanitních věd, techniky a umění. ProQuest Central cílí na vědecké pracovníky, doktorandy a vysokoškolské studenty. [3]

Databáze nabízí přístup k více než 22 000 odborným časopisům, z nichž 16 500 je s plnými texty, dále zprostředkovává plné texty více než 100 000 disertačních prací, 30 000 obchodních zpráv a článků. Je zde možné najít na 113 000 případových studií a přes 1400 titulů novin. [3]

ProQuest Central nabízí také databázi profilů firem, kde je aktuálně téměř 60 000 záznamů. Databáze poskytuje přístup k aktualizovaným profilům 9100 průmyslových odvětví. [3]

V ProQuest Central je možné vyhledávat ve všech databázích najednou nebo zvolit jen některé a provést rešeršování v nich. K upřesnění formulace slouží logické a proximitní operátory. Při zadávání rešeršního dotazu je možné omezit vyhledávání na plné texty článků nebo na recenzované (peer-reviewed) časopisy. [4]

Library and Information Science Abstracts (LISA)

LISA je bibliografickou databází pro oblast informační vědy a knihovnictví, jedná se o jeden z klíčových zdrojů tohoto oboru. Nabídka abstraktů v databázi pokrývá více než 440 titulů periodik publikovaných ve 20 jazycích v 68 zemích světa. Tématicky jsou zde zařazeny oblasti knihovnictví a odborných knihoven, informatika, management knihoven, vyhledávání v online databázích, hypertext, nové informační a komunikační technologie, expertní systémy, strojový překlad, vydavatelství, audiovizuální materiály, internetové technologie, web a další. [5] Celkový počet záznamů přesahuje 280 000. Databáze je aktualizována každé dva týdny s přírůstkem přibližně 500 záznamů. K vyhledávání v online databázi se používá vlastní thesaurus. [5]

Ebrary

ebrary je platformou na zpřístupňování elektronických knih a knižních kolekcí pro organizace jako jsou knihovny, univerzity a podobně. V katalogu ebrary je možné nalézt více než 923 412 od více než 520 vydavatelů (březen 2015). Zahrnuté typy dokument představují monografie, odborné knihy, učebnice a příručky akademického a odborného zaměření zejména v angličtině, ale také dalších jazycích. [6]

Zastoupeny jsou elektronické knihy ze širokého spektra vědních oborů, získávány jsou od předních i menších vydavatelů. Ebrary je možné získat formou ročního předplatného, které zajišťuje neomezený přístup k vybrané tematické kolekci, další možnosti představují trvalý nákup a krátkodobé výpůjčky titulů podle výběru konkrétního uživatele (zde hovoříme o tak zvané patron driven acquisition a short-term loans). [6]

ProQuest pracuje na spojení platforem ebrary a EBL – Ebook Library, která je součástí skupiny ProQuest od roku 2013. Hlavní výhodu tohoto spojení představuje optimalizace pro všechny elektronické knihy. [6]

Mezi základní vlastnosti ebrary patří uložení kopií po dobu 14 dní na počítač, čtečky, tablety a chytré telefony s operačním systémem iOS a Android, možnost vytvoření vlastního účtu k zaznamenávání používání osobních poznámek a seznamů e-knih, barevné zvýraznění textu nebo možnost současného přístupu neomezeného počtu uživatelů. [6]

ERIC (Educational Resources Information Center)

Bibliografická databáze z oblasti pedagogiky a vzdělávání ERIC je jedním ze základních informačních zdrojů v oboru. Je možné do ní přistupovat zdarma nebo prostřednictvím databázového centra. V takovém případě je možné využít vyhledávání v kombinaci s jinou databází a známé uživatelské prostředí pro ty, kdo jsou na dané vyhledávací rozhraní zvyklí.

Jedná se databázi vytvářenou americkým Educational Resource Information Centre. Jsou zde k dispozici citace a abstrakty z více než 1.000 časopisů z oblasti vzdělávání aobsahuje plné texty více než 2.200 přehledů či souhrnů společně s odkazy na další informace. [7]

Odkazy

Reference

  1. Who We Are. ProQuest [online]. 2015 [cit. 2015-06-02]. Dostupné z: http://www.proquest.com/about/who-we-are.html
  2. Produkty. Albertina icome Praha [online]. 2015 [cit. 2015-06-02]. Dostupné z: http://www.aip.cz/produkty/
  3. 3,0 3,1 3,2 ProQuest Central. Albertina icome Praha [online]. 2015 [cit. 2015-06-02]. Dostupné z: http://www.aip.cz/produkty/1270-proquest-central/
  4. Elektronické informační zdroje dostupné na VŠE. Vysoká škola ekonomická v Praze [online]. 2015 [cit. 2015-06-02]. Dostupné z: http://www.vse.cz/zdroje/info/proquest
  5. 5,0 5,1 Library and Information Science Abstracts (LISA) [ProQuest]. Portál elektronických zdrojů Univerzity Karlovy [online]. 2015 [cit. 2015-06-02]. Dostupné z: http://pez.cuni.cz/prehled/zdroj.php?lang=cs&id=118
  6. 6,0 6,1 6,2 6,3 ebrary. Albertina icome Praha [online]. 2015 [cit. 2015-06-02]. Dostupné z: http://www.aip.cz/produkty/1-ebrary/
  7. ERIC. Portál elektronických zdrojů Univerzity Karlovy [online]. 2015 [cit. 2015-06-02]. Dostupné z: http://pez.cuni.cz/prehled/zdroj.php?lang=cs&id=461

Externí odkazy

Portál elektronických informačních zdrojů Univerzity Karlovy

Související články

EBSCO a vybrané poskytované databáze

Významné mezinárodní a národní informační zdroje pro obor Knihovní a informační věda a jejich srovnaní

Databázová centra