Informační průmysl

Informační průmysl je v databázi TDKIV definován jako oblast národního hospodářství, která je tvořena činnostmi a institucemi, které se zabývají procesy shromažďování, zpracování, komunikace informací a také provozem informačních systémů a poskytováním informačních služeb.[1]

Informační průmysl je také označován jako oblast, která zahrnuje vydavatelský průmysl, databázový průmysl, knihovny, univerzity a také některé prvky technologického průmyslu.[2]

Informační proces

  • Informační proces se promítá ve fungování informačního průmyslu. Schéma informačního procesu je následující.
TVORBA ZPRACOVÁNÍ UKLÁDÁNÍ VYHLEDÁVÁNÍ DISTRIBUCE/ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ INFORMACÍ
  • V současné době se tento společensko informační proces odehrává zejména v online prostředí, které je tvořeno soudobou světovou telekomunikační infrastrukturou, tedy v tzv. kyberprostoru. V kyberprostoru v současnosti pracují v podstatě všechny instituce, které se informačního procesu účastní.
  • Společensko informační proces lze vnímat jako systém, kde jsou na vstupu tvůrcem generovány informace a formulovány informační potřeby a na výstupu jsou uživateli zpřístupňovány relevantní informace. V rámci takového systému spolu vzájemně obchodují nakladatelé publikací, producenti informačních databází, prodejci, knihovnická servisní centra, databázová centra či informační konzultační firmy.[3]

Odkazy

Reference

  1. Vlasák, R., 2001. Informační průmysl. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online databáze]. Praha: Národní knihovna České republiky, 2003- [cit. 2014-05-29]. Systém. č.: 000000509. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000509&local_base=KTD.
  2. Elliott, A. (R)Evolution in the Information Industry: What the Information Industry Can Learn from the Music Industry. In:Proceedings of the Charleston Library Conference. 2009. vyd., 2012-08-15. DOI: 10.5703/1288284314791.http://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1074&context=charleston
  3. Vlasák,R. Světový informační průmysl. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1999, 341 s. ISBN 80-718-4840-9.

Klíčová slova

Informace, knihovny, databáze, informační proces