EPrints

EPrints je jedním ze softwarových systémů pro tvorbu digitálních knihoven.

Systém EPrints

Systém EPrints vznikl v roce 2000 na University of Southampton ve Velké Británi a je zaměřen především pro potřeby akademické komunity pro správu a sdílení vědeckých a technických informací jako jsou diplomové práce, vědecké články, technické zprávy, příspěvky z konferencí apod. Jedná se o kompletní systém připravený k okamžitému nasazení. Šířen je pod hlavičkou organizace GNU. [1] V roce 2007 byla spuštěna 3. verze tohoto systému.

Vlastnosti systému

Systém EPrints podporuje především protokol OAI-PMH a pro metadata používá vlastní vnitřní formát. Celý systém je kompletně naprogramován ve skriptovacím jazyce Perl. Místo termínu digitální objekt systém pracuje s termínem položka (Item). Položka zapouzdřuje metadata i data. [1]

Archivy a DSpace

Specialitou systému je podpora archivů , které jsou vlastně zcela samostatné digitální knihovny s vlastní konfigurací, které běží nad jednou instalací systému EPrints. To umožňuje jednomu serveru obsluhovat samostatné a navenek zcela odlišné archivy více institucí. Archivy jsou obvykle řešeny pomocí virtuální serverů webového serveru Apache , který systém EPrints užívá. [1]

Struktura členění obsahu

Systém EPrints pro snadnější orientaci a procházení obsahem repozitáře nabízí vlastní řazení dokumentů do předem vytvořené výchozí stromové struktury, do které uživatel dokument vkládá. Systém používá členění struktury Kongresové knihovny, ale je možné tvořit i vlastní členění. Kořen tohoto členění je označován jako oblast (Area). Uživatelé hledající dokumenty některé oblasti se snadno díky tomuto členění dostanou ke všem pracím, které jsou na toto téma v repozitáři uloženy. [1]

Statické generování stránek

Protože systém EPrints pracuje s předpokladem, že vkládání dokumentů se nebude odehrávat příliš často a že většina operací na serveru bude spojena se čtením dokumentů, hledáním, listováním atp., byla kvůli rychlosti přístupu k datům zvolena metoda generování statických stránek (místo dynamického generování). Proto je část rozhraní pro přístup k systému tvořena statickými HTML stránkami. Pokud je položka vložena do repozitáře, pak se ve veřejné části webu objeví až po spuštění přegenerování HTML stránek. [1]

Odkazy

Reference

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 KREJČÍŘ, V. Systémy pro tvorbu digitálních knihoven. In: INFORUM 2006: 12. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Vysoká škola ekonomická, Praha, 23.-25. května 2006 [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2006 [cit. 2016-06-16]. [13 s.]. ISSN 1801-2213. Dostupný z: http://www.inforum.cz/pdf/2006/Krejcir_Vlastimil.pdf.

Doporučená literatura

  • KREJČÍŘ, V. Systémy pro tvorbu digitálních knihoven. In: INFORUM 2006: 12. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Vysoká škola ekonomická, Praha, 23.-25. května 2006 [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2006 [cit. 2016-06-16]. [13 s.]. ISSN 1801-2213. Dostupný z: http://www.inforum.cz/pdf/2006/Krejcir_Vlastimil.pdf.

Externí odkazy

Související články

Klíčová slova

digitální knihovny