Elektroencefalogram

Elektroencefalogram (EEG) je jednou z diagnostických metod zaznamenávající elektrickou aktivitu mozku Tento záznam se zapisuje na tvz. elektroencefalograf.

 • Pro elektricky vodivé připojení snímacích elektrod se zpravidla používá pasta s lepivými vlastnostmi, která udržuje elektrodu ve správné poloze.
 • Elektrody se umisťují podle mezinárodní konvence, která definuje 21 základních pozic na hlavě- běžně se užívají pozice F0, kde F je označení pro frontální lalok a 0 pro umístění ve střední čáře [1].
rozmístění elektrod na povrchu hlavy
 • Někdy se užívají také zanořené elektrody, v podobně stříbrného drátku zavedeného pomocí injekční jehly
 • EEG křivka ukazuje rozdíl potenciálu mezi elektricky aktivními body
 • Jestliže je EEG snímán z párů tvořených sousedícími elektrodami, označuje se takové zapojení jako bipolární. Kromě bipolárního zapojení se používá také unipolární, ukazující rozdíl potenciálů mezi jednotlivými elektrodami a společnou elektrodou

Popis EEG křivky

 • Frekvence EEG aktivity se vyjadřuje buď přímo počtem vln za vteřinu (Hz) a nebo se popisuje jako pásmo delta (0,5-3Hz) theta (4-7 Hz), alfa (8-12Hz) a beta (13-30 Hz) Můžeme se někdy setkat s názvem gama pro frekvence nad 30Hz
vlny alfa
vlny beta
vlny théta
vlny delta
 • Amplituda je rozdíl mezi nejnižším a nejvyšším bodem (peak-to-peak) u typicky vyskytujících vln
 • Při popisu se udává amplituda buď ve fyzikální jednotce (mikrovolt) a nebo se označuje jako „nízká“ „střední“ a „vysoká“
 • V popisu se zpravidla odlišuje aktivita pozadí, tedy převládající typ aktivity od epizodické aktivity, která trvá kratší dobu a liší se například tvarem.
 • Specifický typ epizodické aktivity je epileptiformní potenciál, který má ostrý tvar a je označován jako „hroty“ (kratší než 80 milisekund) nebo „ ostré vlny“ (nad 80 milisekund)
 • Pro popis topografického rozložení aktivity se užívá pojmu fokální (jeden či dva svody) a difúzní (většina svodů)
 • Metody přístrojové analýzy EEG byly v různých období velice populární. Nejznámější je tvz. brain mapping, kdy frekvenční složení křivky je změřeno pomocí frekvenční analýzy a topografickým rozložením těchto změn na hlavě je zobrazeno graficky [1].
 • Jedna z novějších metod je je non-lineární analýza EEG založena na matematické teorii chaosu
 • Elektroencefalogram signály zesiluje a odfiltrová šum. Získané výsledky zaznamenává do grafu.(encefalograf) Aktivita mozku se liší frekvencí a amplitudou vln.
tabulka aktivit EEG

[2]

Použití

Monitorování a diagnostika chorob: epilepsie, Kóma,migrény

Reference

 1. 1,0 1,1 Čáp, J. Psychiatrie. 1. vyd. Editor Cyril Höschl, Jan Libiger, Jaromír Švestka. Praha: TIGIS, 2002, 895 s. ISBN 80-900-1301-5.
 2. Wikiskripta.eu. Retrieved from: http://www.wikiskripta.eu/images/8/8d/Tabulka_otazka_243.JPG

,

Zdroje obrázků

 1. Commons.wikimedia.org. Retrieved from: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:21_electrodes_of_International_10-20_system_for_EEG.svg?uselang=cs
  1. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eeg_alpha.svg?uselang=cs
  2. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eeg_beta.svg?uselang=cs
  3. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eeg_theta.svg?uselang=cs
 2. Wikiskripta.eu. Retrieved from:http://www.wikiskripta.eu/index.php/Soubor:Eeg_delta.svg