Epilepsie

 • onemocnění, které vychází z poruchy kvality nervové tkáně
 • při poruše přenosu vzruchu dochází k tvorbě ložisek, které dělají vlastní výboje a mění fungování mozku
 • dva typy ložisek:
 1. Genuinní epilepsie - vrozené, bez jasné příčiny (lokalizace se dá zjistit jen přes EEG), objeví se před 20 rokem života
 2. Symptomatické epilepsie - mají jasnou příčinu → je jí vše, co nějak ovlivňuje mozkovou tkáň (porušení tkáně, úrazy) – hrozí tím vznik ložisek, jsou lokalizované (místo změny tkáně), zjišťuje se pomocí EEG (snímá elektrický potenciál mozku), CT, magnetická rezonance
 • 2 supiny záchvatů:

Parciální záchvaty

 • vždy symptomatické (vždy v souvislosti s něčím)

Jacksonské záchvaty

 • vychází z motorického kortexu
 • tonicko-klonické křeče → odpovídají kontralaterální straně
 • součástí jsou i senzitivní poruchy, které vycházejí ze senzitivní korové oblasti (parestezie,hyperstezie,…odpovídají tomu ohraničenému místu, kde ten nerv působí → projev jen v daném okrsku)
 • bez ztráty vědomí
 • záchvat se jakoby šíří, jde postupně po té dané dráze, člověk vnímá jakoby postupující křeč

Adverzivní záchvaty

 • vychází z premotorické kůry (opět motorická část neokortexu)
 • také působí kontralaterálně
 • projevuje se otočením hlavy a pohledem do strany (fixace očí)
 • pro člověka je to jen stav nepříjemný

Psychomotorické záchvaty (temporální epilepsie)

 • ložisko v temporálním laloku
 • psychickou změnou je určitá změna kvality vědomí, objevují se jakoby snové stavy, iluze, sleduje svět jakoby film
 • smysly jsou rozostřené
 • motorický záchvat se projevuje automatickými pohyby (pohyby, které běžně dělá – otáčí hlavou, klepe nohou, začne se svlíkat,…)
 • po dobu záchvatu má amnézii – neví o tom
 • trvá minuty až hodiny

Generalizované záchvaty

Grand-mal

 • záchvat, který začíná většinou výkřikem nebo nějakým jiným zvukovým projevem
 • pak následuje pád dozadu a nastává 30 sekundová tonická fáze (je v extenzi, propnuté ruce, nohy + apnoe – nedýchá, protože všechny svaly jsou staženy)
 • poté klonická fáze – cyklické záškuby (často si pokouše jazyk, pomočí a pokálí se)
 • poté přechází v terminální spánek a má „svalovou kocovinu“ (svaly jsou jakoby ochablé po té velké námaze)
 • celý záchvat provází amnézie
 • někteří mají předtím snový stav, ale stejně záchvat nijak neovlivní
 • velké nebezpečí úrazu (hlavně hlavy), protože prostě spadne jako mátoha
 • při každém uhození do hlavy se to zhoršuje
 • existuje podobná porucha „disociativní křeče“ → je to duševní porucha, která vypadá jako epilepsie, ale ten člověk se při pádu nikdy neuhodí ani si nijak neublíží a neudělá nic, čím by se ztrapnil (nepomočí se), když na sebe chce upozornit, ale není to vědomé, neví, že to udělal
 • většinou vrozená epilepsie

Petit-mal

 • neboli malý záchvat, pyknolepsie, absence
 • jakoby se na několik vteřin zarazí, pak se vzpamatuje a pokračuje v činnosti
 • až 100 záchvatu denně
 • bývá už u dětí, vypadají jakoby nedávaly pozor
 • pokud se neléčí, může v dospělosti přejít v grand-mal
 • puberta znamená zlom → po kvalitní léčbě už v dospělosti nemusí užívat léky (ale stále musí dodržovat režim)

Impulzivní petit-mal

 • myoklonické záchvaty
 • vypadá to jako svalové záškuby, většinou na horní polovině těla
 • trvá jen několik vteřin, člověk vypadá, že je neohrabaný
 • začíná až po 10-13 roku
 • mohou to být až desítky záchvatů denně

Režimové úpravy při epilepsii

 • pravidelný spánek (ve stejnou dobu chodit spát a vstávat a to včetně víkendu, neměl by spát přes den)
 • prostředí bez hluku a výrazných impulzů, které dráždí smysly
 • nejíst dráždivé jídlo (koření, kofein, alkohol, fermentované sýry, uzeniny)
 • zákaz alkoholu, kofeinu, silné čaje, cigarety, drogy
 • pravidelný režim práce a odpočinku, vyhýbat se stresu
 • vliv psychického napětí

Status epilepticus

 • sériové záchvaty grand-malu
 • jeden záchvat přechází v druhý, nedostane se do toho terminálního spánku a celou dobu o tom neví
 • záchvatu může být 3-5
 • musí přijít intenzivní, akutní léčba, jinak může vypovědět mozek dýchání
 • 5-10% lidí nepřežije

Léčba

 • antiepileptika + režim dne
 • první pomoc: uvolnění dýchacích cest (vyndat jazyk), stabilizovaná poloha (aby se neudusil zvratky) + volat záchranku

Reference