Klíčová slova

Klíčová slova neboli keywords jsou takové výrazy, jednoslovné či víceslovné, které uživatelé vyhledávají na internetu pomocí fulltextového vyhledávače. Tak uživatel vyhledá stránky, o které má zájem. Mezi nejoblíbenější a nejznámější vyhledávače patří Google a Seznam.[1]

Jsou to taková slova, která pocházejí z vybraných slov z názvu nebo z textu dokumentu, charakterizující jeho obsah a umožňující jeho vyhledávání. Klíčová slova jsou především podstatná jména nebo přídavná jména sloužící k jednoznačné identifikaci. Vynecháváme zájmena, příslovce, slovesa a také předložky a spojky, které pro vyhledávání nemají žádný význam a většina systémů je považuje za tzv. stopslova (systém je při vyhledávání ignoruje).

Klíčová slova jsou důležitá především při optimalizace pro vyhledávače (SEO). Klíčové slovo je výraz, na který se snažíme optimalizovat stránku, aby se co nejlépe umisťovala ve výsledcích vyhledávání (SERP), ideálně na prvních místech. Vyhledávače se dnes neorientují jen podle hustoty slov v textu, a proto se mohou v SERP vypisovat stránky, které klíčové slovo vůbec neobsahují.[2]

Výběr klíčových slov řeší tzv. analýza klíčových slov. Jejím výstupem bývá tabulka všech relevantních a vyhledávaných frází, zároveň s dalšími doplňujícími informacemi, jako je hledanost, konkurenčnost, kategorie, či priorita.[2]

Klíčová slova v marketingu

Klíčová slova na webových stránkách by se měla objevovat:

 • v URL adres
 • v titulku stránky
 • v meta značkách
 • v nadpisech
 • v obsahu stránky
 • ve vnitřním nebo zpětném textu odkazu
 • v popisu obrázku (v textovém popisu, jménu souboru)[3]

Nejlepší klíčová slova jsou:

 • velmi často hledaná
 • s nízkou konukrencí výsledků
 • s vysokou konverzí
 • pragmatické[4]

Volba klíčových slov

Než začneme vytvářet web pro náš výrobek, měli bychom vyhledat konkurenční firmy a zjistit jejich hledanost klíčových slov. Poté si my můžeme vybrat vhodná klíčová slova pro náš web, tím zajistíme, že naše klíčová slova nebudou stejná s jinou firmou a naše stránka se v SERP bude vyhledávat mezi prvními. Musíme počítat s tím, že zkušení uživatelé vyhledávají stránky pomocí jiných dotazů než začátečníci.[5]

Nástroje pro volbu klíčových slov

Existují nástroje, které nám pomáhají na základě jednoho klíčového slova navrhnout další klíčová slova nebo fráze. Pro synonyma slovních spojení lze zdarma využít Google Keyword Tool. Ten je určený pro inzerenty reklamy Google AdWords. Dále existuje online aplikace reklamní společnosti Etarqet. Také lze využít aplikaci v systému Sklik.[5] Také můžeme využít našeptávač vyhledávačů. Okno, které se zobrazuje u vyhledávacího pole vyhledávače, jakmile do něj začneme psát. Je to užitečný nástroj pro návrh nových klíčových slov. Bohužel není moc spolehlivý.

Klíčová slova v programování

Klíčové slovo má specifický význam v programovacím jazyce. Významy klíčových slov se v různých jazycích liší. Často se užívají v programovacím jazyce C a C++. V tomto jazyce identifikuje syntaktickou formu.[6] Slova, která se v programování používají, jsou velmi často anglická. Díky původním klíčovým slovům můžeme v programovacím jazyce vytvářet nová slova a jsme tak schopni psát programy.

Dále se klíčová slova používají v programech Basic, Java, Pascal, PHP.

Klíčová slova v knihovnictví

V knihovnictví se klíčová slova používají pro označení tématu knihy a její zařazení do katalogu, většinou výběrem slov z řízeného rejstříku. Podle klíčových slov je pak možné hledat knihy podobného obsahu.[6]

Odkazy

Reference

 1. Klíčové slovo: Úspěšný web. Dostupné také z: https://uspesny-web.cz/slovnicek-internetovych-pojmu/klicove-slovo
 2. 2,0 2,1 Klíčové slovo: Jan Štráfelda. 2020. Dostupné z: https://www.strafelda.cz/klicove-slovo
 3. Klíčová slova: Internetový marketing. HelpMark, 2011. Dostupné také z: http://www.helpmark.cz/seo/klicovaslova
 4. Klíčová slova aka keywords: Daniel Beránek. Brno: Daniel Beránek. Dostupné také z: http://www.danielberanek.cz/slovnik-copywriting-ol-mkt/klicova-slova/
 5. 5,0 5,1 Klíčové fráze: Web česky. Tomáš Martínek, 2012. Dostupné také z: https://www.webcesky.cz/klicove-fraze/
 6. 6,0 6,1 Klíčové slovo: Wikipedie. 2016. Dostupné také z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Klíčové_slovo

Použitá literatura

 • PROCHÁZKA, David. SEO: cesta k propagaci vlastního webu. Praha: Grada, 2012. Průvodce (Grada). ISBN 978-80-247-4222-9.
 • Programování pro úplné začátečníky. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2129-0.

Související články

Klíčová slova

keyword, klíčová fráze, volaná fráze, hledaný výraz, požadované slovní spojení, dotaz