Empatie

Termín empatie (ze starořeckého ἐμπάθεια (empatheia)) označuje schopnost či způsobilost rozeznávat a chápat emoce prožívané jinou bytostí. Empatie je důležitým pojmem v sociální psychologii. Díky empatii jsme schopni lépe komunikovat, neboť nám pomáhá chápat pocity a emoce interakčních partnerů a vcítit se do jejich situace.
Pojem empatie je úzce spjatý s několika dalšími zkoumanými fenomény, jako je teorie mysli (Theory of Mind, ToM).

Druhy empatie

Empatie se dá rozdělit na dvě hlavní komponenty:

  • Afektivní empatie, také emocionální empatie, je způsobilost reagovat odpovídající emocí na mentální stav interakčního partnera. Předpokládá se, že je afektivní empatie založena na emocionální nakažlivosti, kdy se emoce přenáší z jedince na jedince.
  • Kognitivní empatie je způsobilost pochopit úhel pohledu či mentální stav někoho jiného. Často se jako synonymum používá termín teorie mysli - jejich vztah však není jasný.

Zdroje