Eugene Galanter

Eugene Galanter byl americký psycholog a zakladatel kognitivní psychologie. Sehrál důležitou roli při formování subjektivního behaviorismu. Společně s K. H. Pribramem a G. A. Millerem vytvořili konstrukt TOTE. Jde o termín pro činnost vyvolanou zjištěním nesouhlasu mezi žádaným a skutečným stavem. Konstrukt TOTE měl nahradit tradiční behavioristický model S-R jakožto základní jednotku chování. Cyklus ověření-činnost je opakován tak dlouho, dokud není cíle dosaženo, případně od něj není upuštěno. Jedná se o cyklus řízení chování (test-operate-test-exit), testuje se shoda mezi očekáváním a realitou[1].

Odkazy

Reference

  1. Hoskovec, J., Nakonečný, M., & Sedláková, M. (2002). Psychologie XX. století: některé významné směry a školy. Praha: Karolinum.

Použitá literatura

  • Greenwood, J. D. (2015). A conceptual history of psychology: exploring the tangled web. Cambridge University Press.