Flow

Flow (z angl. „proudění“, „tok“, někdy též nazýváno jako zone) je psychologický pojem označující optimální úroveň aktivace a prožívání při vykonávání činnosti [1]. Jedná se o stav naprosté koncentrace a absolutního vnoření se do samotné aktivity. Lidé se v takovém stavu obvykle cítí silní, pozorní, v nenucené kontrole a na vrcholu svých možností. Flow zkoumal a definoval maďarský psycholog Mihaly Csikszentmihalyi, který bývá řazen do pozitivní psychologie.

  • Nejlepší momenty obvykle přichází, když jsou mysl a tělo zacíleny ve volním usilí k dokončení něčeho těžkého a hodnotného. A takové zkušenosti nejsou nezbytně příjemné, když se objeví.“ Mihaly Csikszentmihalyi [1].
  • Stav flow vede u člověka k pocitu uspokojení během i po aktivitě.
  • Udržování pozornosti ve stavu flow během náročných aktivit nevede k vyčerpání zdroje sebekontroly, který může být tak zachován pro další potřeby [2]

Techniky dosahování flow

Jedním ze způsobu, jak dosahovat stavu flow, můžou být různé techniky time-managementu jako např. varianta techniky Pomodoro [3]. Při ní je člověk nucen plně se oddat za pomoci budíku či aplikace jednomu druhu činnosti na 25 minut, poté následuje pětiminutová pauza, a následně opět dalších 25 minut činnosti. Pokud se však během prvních 25 minut člověk dostane do stavu flow, lze doporučit v aktivitě pokračovat a přestávku si udělat až později.[4]

Odkazy

Text se svolením autora převzat a upraven z bakalářské práce:

Petr Kačena. (2014). Volní vlastnosti a sebevýchova u studentů. Praha. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/123713/

Použitá literatura

  1. 1,0 1,1 Csikszentmihalyi, M., (1991). </i>Flow: The psychology of optimal experience (Vol. 41)</i>. New York: HarperPerennial.
  2. Kahneman Daniel. (2013). Thinking, fast and slow. (1st pbk. ed., 499 p.) New York: Farrar, Straus and Giroux.
  3. Pomodoro. (2014). Dostupné z: http://pomodorotechnique.com/
  4. Petr Kačena. (2014). Volní vlastnosti a sebevýchova u studentů. Praha. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/123713/

Externí zdroje

Související články

Klíčová slova

psychologie, seberegulace, flow, zone