Hesire

Hesire, známý také jako Hesi byl velitelem královkých písařů a také královským zubařem. Kromě administrativních titulů měl také tituly kněžské - byl knězem boha Mina, lví bohyně Mehit a formy boha Hora, tzv. Harupunujícího Hora, uctívaného v Bútó.[1]

Jeden z dřevěných panelů z Hesireovy hrobky

Hrobka

Dnes je Hesire známý především díky své hrobce, nacházející se severně od stupňovité pyramidy panovníka Džosera v Sakkáře. Hrobka byla objevena v roce 1861 A. Mariettem J. de Morganem, ve výzkumech pak pokračoval J. E. Quibell.[2]

Nejznámějším nálezem z Hesireovy hrobky jsou dřevěné panely, původně umístěné na západní stěně chodbové kaple hrobky, které znázorňují Hesirea v různých aspektech jeho působnosti a postavení.[3]

Reference

  1. Wilkinson 2007: 30-32
  2. Více viz např. El-Metwally 1992
  3. Bárta 2008: 122

Literatura

Bárta M., 2008: Život a smrt ve stínu pyramid : staroegyptská hrobka a společnost v době stavitelů pyramid Staré říše. Vyd. 1. Praha: Paseka.

Metwally, EL E. 1992:: Entwicklung der Grabdekoration in den altägyptischen Privatgräbern. Ikonographische Analyse der Totenkultdarstellungen von der Vorgeschichte bis zum Ende der 4. Dynastie (= Göttinger Orientforschungen, Reihe 4: Ägypten; Volume 24). Harrassowitz, Wiesbaden 1992

Terletzki, Ute 2012. Die Mastaba des Hesire. Kemet 2012 (3), 19-22.

Wilkinson, T. 2007: Lidé starého Egypta, Praha: Mladá Fronta.