Historický fond starých a vzácných tisků Krajské vědecké knihovny v Liberci


Dějiny Historického fondu knihovny jsou úzce spjaty s dějinami převážně libereckých knihoven. Jeho součástí je mimo jiné i Sbírka Germanik z Českých zemí, což je uzavřený fond, jehož sbírky nenajdeme v databází Krajské vědecké knihovny. Je to proto, že se zde současně vyvíjelo české i německé knihovnictví v 18. Století.

Zajímavost historického fondu - Mein Kampf

Stručné dějiny knihovny

První knihovnou v Liberci byla kostelní, později farní knihovna založená r. 1759. Až do 19. století byla tato knihovna jediná v Liberci. V r. 1824 se Johann Heinrich Wurscherer snažil o soukromé půjčování knih, ale pokus byl zamítnut a až r. 1846 knihař August Klőbel obdržel povolení ke zřízení veřejné půjčovny knih. [1]

Popis fondu

V historickém fondu nalezneme unikátní a historicky od nejstarších až po dokumenty z roku 1945. Výjimečně zde nalezneme i novější tisky. Nejvzácnější tisky jsou v „nedostupném fondu“. Fond tvoří několik rukopisů a fragmentů rukopisů, dále dvanáct prvotisků, přibližně tisíc starých tisků, několik tisíc tištěných dokumentů z 19. století a přibližně 10 tisíc tisků z 20. a 21. století. Ve fondu můžeme nalézt i periodika (319), mapy (181) a sbírky fotografií a archiválií.

[2] 

Rukopisy

Mimo jiné zde můžeme nalézt unikátní teprve nedávno objevené pergamenové zlomky, které jsou příkladem vývoje náboženské hudby ve středověku. Tyto fragmenty se zachovaly díky tomu, že v baroku se využívaly jako vnitřní strany knižní vazby a zůstaly do jisté míry neporušeny. Např. jde o foliant žaltáře z cca druhé poloviny 11. století nebo zlomky antifonáře z konce 13. století. [3]

Prvotisky

Krajská vědecká knihovna v Liberci uchovává 12 převážně latinských prvotisků, které byly vytištěny v rozmezí let 1478 až 1500. Nejstarší prvotisk z 1478 se nazývá Corpus Caesarianum, jehož jednu část vytvořil římský vojevůdce a císař Gaius Julius Caesar, podle něhož se prvotisk jmenuje.

Staré tisky

Starými tisky rozumíme tisky z 16. až 18. století a Krajská vědecká knihovna v Liberci jich má kolem tisíce, což je poměrně velká sbírka. Mimo jiné zde můžeme nalézt románské tisky, tzv. galika, hispanika a italika, je jich 46 a pochází ze 17. A 18. století. Dalším příkladem může být Práwa Městská Králowstwij Czieského, což je spis českého právníka, který vyšel v Melantrichově nakladatelství ve spolupráci s Danielem z Veleslavína r. 1579

Tištěné dokumenty z 19. století

Tištěných dokumentů z 19. století zde nalezneme asi 6 tisíc. Patří mezi nejohroženější dokumenty celého fondu, což je způsobeno jejich knižní vazbou, která není tak odolná. Jako příklad lze uvézt Reichenberg vor dreihundert Jahren, což je spis českého historika, psán německy. Byl vydán r. 1868. Pojednává o dějinách města Liberce.

Vzácné tisky 20. a 21. století

Ve fondu nalezneme přibližně 10 tisíc vzácných tisků, mezi něž patří různé bibliografie, rukopisy a strojopisy, knihy s podpisem či věnováním autora, výtisky se zajímavými ex-libris. Zajímavostí je, že zde můžeme nalézt Mein Kampf.

Periodika

Zajímavost historického fondu - Reichenberger Zeitung

Součástí historického fondu knihovny jsou i historická peridodika, která vycházela do roku 1945. Můžeme zde nalézt časopisy, noviny, bulletiny, které vycházely pravidělně či nikoliv. Jedná se o pozůstalosti se zrušených knihoven nebo dary. Ale z některých periodik nám zůstaly jen zlomky. Prozatím je celkem 319 periodik, z roku 1900 jsou periodika v trezoru a z let 1901-1945 jsou ve skladu.

Reichenberger Zeitung byly vůbec prvním deníkem, který začal vycházet v Liberci.[4]

Mapy

V knihovně můžeme nalézt i velmi velkou sbírku starých map. Některé mapy ve fondu knihovny, byly vytvořeny na zakázku různých institucí, nebo byly kdysi v jejich vlastnictví, jak dokládají razítka či různé popisy na jednotlivých mapách. Vzácnějsí mapy jsou uloženy v trezoru a germanika Českých zemí jsou uložena ve skladu. Můžeme zde najít plán Liberce ( Plan von Reichenberg ) se seznamem ulic a náměstí z roku 1875. Autorem této mapy je městský inženýr A.Kaulfers. Ale mapu v měřítku 1: 5 760 vydal v Liberci A. Schöpfer. [5]

Zajímavost historického fondu - Plan von Reichenberg

Zdroj

  • Pavlína, Rouhová, Historický fond starých a vzácných tisků Krajské vědecké knihovny v Liberci. Liberec, 2017, Bakalářská práce, Informační studia a knihovnictví, UK.

Odkazy

Reference

  1. Franz a Anton Ressel,1938
  2. Kříček, Trojanová, 1994
  3. Petrášek,2015
  4. Valenta, 1996
  5. Krajská knihovna v Liberci


Použitá literatura

  • LUG, Viktor a Anton Franz Ressel, 1938. Heimatkunde des Bezirkes Reichenberg in Böhmen. Neue Ausg. Reichenberg : Verlag der drei Lehrervereine des Reichenberger Bezirkes und des Vereines fur Heimatkunde des Jakschken-Iser-Gaues.
  • Petrášek,Radek, 2015. Liberecká knihovna se pochlubí vzácným objevem na pergamenech, ČTK - Česká tisková kancelář
  • Valenta, Jaroslav, 1996. Fond sudetic a jeho možnosti badatelského využití. Liberec: Podještědské gymnázium

Související články

Klíčová slova

Krajské knihovny, historické knihovní fondy, struktura knihovních fondů, Liberec