Historie psychologie práce a organizace ve 20. století

Searchtool.svg Tento článek (nebo jeho část) není dostatečně ozdrojován. Prosím doplňte relevantní odbornou literaturu do příslušné sekce na konci článku či do poznámek pod čarou tam, kde to uznáte za vhodné. Searchtool.svg


Psychotechnika a studium práce

 • 1912 – Psychologie a hospodářský život
 • psychotechnika – Stern (jako práce s lidmi, na rozdíl od psychognostiky – poznávání lidí)
 • 1. světová válka – rozmach hlavně Německo a USA, výběr řidičů a pilotů, skupinové testy inteligence
 • laboratoř v Drážďanech – Blumenfeld, Sachsenberg, Doležal (vliv na ČS)
 • Psychotechnický ústav, Ústřední PÚ a Ústřední poradna pro volbu povoláníLórsch, Forster, Šeracký, Růžek, Lancová, Stejskal
 • obohacení programu – nejen výběr a poradenství, i motivace, odměňování, organizace práce, výcvik

Psychologie práce a organizace v plánovaném hospodářství

 • do roku 1989 je psychologie práce u nás závislá na podmínkách daných socialistickou společností
 • 30. – 50. léta zrušeno, pak obnova aplikované psychologie
 • důraz na pracovní způsobilost, pracovní podmínky, zátěž a únava, zdraví a bezpečnost práce
 • aplikačně výzkumná činnost prováděna v rámci pětiletých plánů
 • některé otázky nebylo dovoleno řešit, ideové „řešení“
 • hlavně na univerzitách, katedrách a ústavech

Psychologie práce a organizace v tržním hospodářství

 • v 90. letech vznikají nové instituce
 • úřady práce (poradenství), konzultační firmy
 • studium pracovní činnosti, nové technologie, extrémní podmínky, regulace činnosti, motivace, ergonomie, důraz na bezpečnost v dopravě, podnikání, assessment centra, výcviky
 • pronikají k nám poznatky ze západních zemí

Zdroje