Vytváření odborných textů na platformě wiki

Tento předmět má za cíl naučit studenty vytvářet a editovat hesla na platformě wiki - oblíbený systém kolaborativní práce, využívaný po celém světě (Wikipedia). V rámci tohoto předmětu si studenti prakticky vyzkouší jak připravit kvalitní studijní materiály pro svůj obor. Naučí kriticky pracovat s informacemi a vytvářet odborný text ve standardním prostředí MediaWiki na portálu Wikisofia.cz.

Požadavky na zápočet

  • aktivní účast na seminářích
  • praktická schopnost práce ve wiki prostředí
  • vytvoření tří nových článků podle vzoru, dva opravené články, jeden článek zpracovaný z diplomky/bakalářky


Termíny seminářů

  • Semináře se konají v Jinonicích 26.10, 23.11 a 14.12 v místnosti 2017 od 17.30


Tabulka hesel - zimní semestr 2017

Student Nové heslo 1 Nové heslo 2 Opravené heslo 1 Heslo z diplomky/bakalářky Heslo na redakční zpracování
Karaus Vojtěch OAI-PMH Z39.50 Shannon a weaver model
Novák Michal


Sýkora Rudolf Data Operační výzkum American Library Asociation Sociální sítě pro čtenáře
Šír Filip
Kopecký Tomáš Mentální model PPCARCHIV - Tabulka hesel - zimní semestr 2017

Student Nové heslo 1 Nové heslo 2 Opravené heslo 1 Heslo z diplomky/bakalářky Heslo na redakční zpracování
Vojtěch Paleček Emma Urbánková Volné dílo Povinný výtisk
Veronika Křivánková Virtuální identita Vzdělávací služby knihoven IP adresa Vyložte pojem „integrovaný automatizovaný knihovní systém“, charakterizujte jeho hlavní subsystémy, resp. moduly a jejich vzájemné vazby. Automatizace procesu akvizice
Jiří Horák Elektronický podpis HTML Algoritmy kryptologie Certifikační autorita
Jan Kropáček Lyn Robinson Střední hodnota Science Fiction Sociální sítě a internetové stránky pro čtenáře
Magdalena Machovičová Efektivní vedení týmů Whistleblowing a ochrana oznamovatelů v ČR Bútó Vzdělávání dospělých v kontextu celoživotního vzdělávání Kompetence a kompetenční modely
Magdaléna Řeháková Hodnocení pracovníků Generace Y Ada Lovelace Systematizace pojmů vzdělávání a učení se Nerovnosti ve zdraví
Lucie Bílková Motivace dospělých ke vzdělávání Konflikt v organizaci Sigmund Freud Organizace Socializace jedince
Nikola Frollová Regrese k průměru Efekt rámování Lateralita Přehled kognitivních zkreslení Afekt
Lukáš Erben Propojená data (Linked data) Vizualizace informací Kybernetika Otevřená věda

Tabulka hesel zimní semestr 2016

Student Nové heslo 1 Nové heslo 2 Opravené heslo 1 Heslo z diplomky/bakalářky Heslo na redakční zpracování
Miriam Tančiboková Výběr z pravidel katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21 Základy SQL Jiří Cejpek Proměny pojmu dokument, informační pramen a informační zdroj Rukopisy
Igor Červený Elektronické publikování Interaktivní výukové materiály OpenGrey Informační služby a informační zdroje v oblasti životního prostředí Vzácné knihy a rukopisy
Tereza Talířová Logika Syntaxe Audioknihy heslo 4 Elektronické publikování
Andrej Kafka Rukopisy Vzácné knihy a rukopisy Vývoj knižníc v stredoveku Zkoumání čtivosti Knihovní zákon
Jana Kozlová Alexandrijská knihovna Knihovní zákon Haptika Čtení a čtenářské dovednosti A. V. Sokolov
Vít Beneš Ergonomie Arkadij Vasiljevič Sokolov Bill Gates+Eugene Garfield Rychlé čtení,rychločtení,racionální čtení,speed reading,rapid reading,lecture rapide Kongresová knihovna
Ondřej Douša Linux Booleovské operátory World Wide Web Internetová a počítačová kriminalita
Lenka Hojčuková Trvalý identifikátor Vědecká data Architektura informačního průmyslu E-learning v českém mimoškolním prostředí Informační bublina
Veronika Meislová Alexandrijská knihovna Aššurbanipalova knihovna heslo 3 heslo 4
Markéta Forstová Kongresová knihovna Herbert Putnam Mundaneum Třídění Kongresové knihovny Open source
Hana Hrabáková Elektronický časopis Bibliometrické metody Fons Trompenaars heslo 4
Jana Jirikova Technologická Singularita URL Affective Computing heslo 4
Petr Matička Hypertext Open source Cyberstalking Podnikový informační systém Média
Jonáš Květ Library of Birmingham George Kingsley Zipf Memex Anonymita v prostředí internetu Hypertext
Martin Ouřada Autorské právo Média Informační bublina Cloudové služby Proměny pojmu dokument, informační pramen a informační zdroj
David Hrbek Webarchiv Michael Buckland Tisk (Využívání hlasových systémů a jejich uplatnění v informační společnosti Logika