Hope Alene Olson

Hope Alene Olson je významná osobnost v oboru informační vědy, do historie se zapsala svou kritickou analýzou předmětové klasifikace a svým feministickým přístupem v některých publikacích.

Studium

 • V roce 1972 získala titul B. A.(Bachelor of Arts, bakalář umění) na Gustavus Adolphus College.
 • V roce 1974 získala titul M. L. S.(Master of Library Science, mistr knihovní vědy) na University of Toronto.
 • V roce 1996 získala titul Ph. D.(Doctor of Philosophy, doktorka filozofie) na School of Library and Information Studies patřící pod University of Wisconsin–Madison.

Svou doktorskou práci zaměřila na téma The power to name: Marginalizations and exclusions of subject representation in library catalogues.[1].

Profesní život

 • 1974 - 1980, katalogizátorka a knihovnice v několika knihovnách v Torontu (Kanada) a Edmontonu (Kanada)
 • 1982 - 1991, katalogizátorka a koordinátorka katalogizace na University of Alberta Libraries v Edmontnu (Kanada)
 • 1990 - 2003, asistentka, spolupracovnice a profesorka na School of Library and Information Science spadající pod University of Alberta
 • 2003 - 2013, profesorka na School of Information Studies patřící pod University of Wisconsin-Milwaukee
 • 2007 - 2013, proděkanka na School of Information Studies patřící pod University of Wisconsin-Milwaukee
 • 2013 až do současnosti působí jako profesorka a konzultantka v důchodu na výše uvedené univerzitě, věnuje se hlavně doktorandům a výzkumu

Další aktivity

 • Zakládající členka Organization Research Group (IOrg)

Zdroj informací: LinkedIn [2]

Zajímavé publikace

Sameness and Difference: A Cultural Foundation of Classification

Vydáno v roce 2001. Článek z časopisu Library Resources and Technical Services pojednává o dualitě stejnosti a rozdílnosti. V článku se zmiňuje například o MDT.

Subject analysis in online catalogs

Vydáno v roce 2001. Kniha přibližuje katalogizaci, indexování a třídění dokumentů v databázích. Teoreticky i prakticky popisuje ukládání a vyhledávání informací ve veřejně přístupných katalozích.

The Power To Name: Locating the Limits of Subject Representation in Libraries

Vydáno v roce 2002. Kniha věnující se historickému kontextu moderní knihovní klasifikace. V knize je změna práce průkopníků předmětové klasifikace (Mevila Deweye či Charlese Cuttera). Autorka pak zmiňuje i závadnosti v univerzálním jazyce, který aplikovali Deweye a Cutter právě pro jejich silně mužský, eurocentrický a heterosexuální koncept. Demonstruje i konkrétní nedostatky při používání předmětových hesel, které zahrnují pojmy jako pohlaví, rasa či etnický původ. Knihu uzavírá výstřední výzvou pro porušení limitů knihovních klasifikačních systémů a je pro větší otevřenost a dynamičnost standardů.

Information resources in women’s studies and feminism

Vydáno v roce 2002. Kniha zaměřená na přístup ke studiu ženských a feministických studií. Autorka navrhuje rozvoj specializovaných norem a systémů.

The Power to Name: Locating the limits of subject, representation in libraries

Vydáno v roce 2002. Publikace se zabývá věcným popisem a předmětovým tříděním od 19. století po mezinárodní standardy používané v současnosti.

Indexing and The 'Organized' Researcher

Vydáno v roce 2003. Článek je možné si přečíst a stáhnout z webu Researchgate.net. Článek se věnuje indexovaným pojmům a jejich relevanci. V článku je zmíněn Ready-Made model aplikovatelný na organizaci výzkumných dat. Jeho zavedení by mělo mít pozitivní dopad na výzkumné problémy, model by měl vytvořit nový pohled a přispět ke kvalitnějšímu shromažďování dat.

Hierarchical navigation: An exploration of Yahoo! Directories

Vydáno v roce 2005 v časopise Knowledge Organization č. 32.

Codes, costs, and critiques: The organization of information in Library Quarterly

Vydáno v roce 2006 v časopise Library Quarterly č. 76.

How We Construct Subjects: A Feminist Analysis

Vydáno v roce 2007. Jedná se o článek v časopise Library Trends. V článku autorka tvrdí, že z feministické logiky vyplývá genderově zakořeněná logika v přírodě a tradiční logika je založena na univerzálním rozumu s hierarchickým uspořádáním a klasifikací. Věnuje se i samotnému indexování člověkem a jeho moci.

Syntagmatic relationships and indexing consistency on a larger scale

Vydáno v roce 2008 v časopise Journal of Documentation, číslo 64.

Další zdroje tvorby

Hope A. Olson aktivně publikuje v dalších časopisech jako je Cataloging & Classification Quarterly, Library Trends nebo Library & Information Science Research. Její tvorbu je možné vyhledat v systému EBSCO Host.

Zdroj informací: wiki.knihovna.cz [3]

Další zdroje

Související články

Klíčová slova

Hope Alene Olson, informační věda, předmětová klasifikace, osobnost, Organization Research Group


 1. HOPE, Alene Olson. The power to name: marginalizations and exclusions of subject representation in library catalogues. 1. University of Wisconsin--Madison: University of Wisconsin--Madison, 1996, 864 s. Dostupné také z: https://goo.gl/HGxkfN
 2. HOPE, Olson. Hope Olson: Curriculum Vitae. LinkedIn, 2015. Dostupné také z: https://www.linkedin.com/in/hope-olson-018a5885
 3. Wiki.knihovna.cz [online]. wiki.knihovna.cz, 2015 [cit. 2015-11-20]. Dostupné z: http://wiki.knihovna.cz/index.php/hope_alene_olson