Hypotalamus

Hypotalamus tvoří dolní část mezimozku naléhá na chiasma opticum Hypothalamus obsahuje několik desítek jader, v nichž jsou uložena důležitá centra.

Hormony

V hypothalamu se tvoří antidiuretický hormon a oxytocin, které jsou neurosekrečními drahami do neurohypofýzy, ze které jsou pak vyplavovány do krve. Dále uvolňuje hypofýzotropní hormony

Fyziologie a patofyziologie

Centrum příjmu potravy

 • Tvoří ho centrum hladu a centrum sytosti
 • Obě jsou úzce spojená s hladinou glukózy v krvi
 • Při poklesu glukózy je hladové centrum podrážděno a člověk má pocit hladu, jestliže je hladina stabilizovaná je aktivní centrum sytosti.
 • Při poruchách tohoto centra se objevují dvě patologie
 • Patologická obezita člověk se přejídá, přesto má však pocit hladu
 • Centrální anorexie, (kachexie) – člověk vůbec nepociťuje hlad

Centrum příjmu tekutin

 • Centrum žízně, které reaguje na osmoreceptory
 • Při poruchách tohoto centra se objevují dvě patologie
 • Polydipsie – člověk je schopen vypít až 20l tekutin za den
 • Hypodipsie – člověk nemá potřebu pít,organismus není zavlažovaný a trpí

Řízení sexuálního chování

Poruchou je narušení a potlačení jednotlivých fází sexuálního chování ve smyslu sexuálního aktu, vyhledávání objektů, touha, chtíč.Součástí je i sexuální orientace, v době kdy se homosexualita považovala za nemoc, tak byly tyto centra chirurgicky odstraněny

Centrum emocí

 • Úzce spojeno s limbickým systémem
 • Neodpovídá jenom za emoce, ale i za emoce související s vegetativní reakcí

Termoregulace

 • Reaguje na změny vnějšího prostředí a koordinuje produkci katecholaminu, noradrenalinu, serotoninu
 • Ovlivňuje naši normální teplotu – ochrana před přehřátím, aktivace v případě poklesu teploty
 • Chrání vnitřní prostředí organismu
 • Patologie při výpadku funkce dochází k přehřátí nad 41°C, což může vést ke smrti

Vegetativní funkce

 • Hypotalamus je nadřazený nad parasympatikus a sympatikus
 • Při poruchách hypotalamu – změny tlaku, cirkulace krve
 • Vegetativní dystonie/disharmonie – narušena koordinace sympatiku a parasympatiku

Hormonální funkce

 • Primárně narušení sekrece centrálních hormonů (oxytocin, antidiuretický hormon) úzce souvisí s centrem žízně
 • Narušené systémové hormony z adenohypofázi (štítné žlázy, pohlavní hormony, růstové hormony, antidiuretický hormon) – liberiny a statiny ovlivňují všechny předešlé – spojené s emočním chováním, sexuálním chováním

Regulace cirkadiálních rytmů

 • Jedná se o pravidelně se opakující změny fyziologických funkcí, např. tělesné teploty, sekrece hormonů, krevního tlaku apod.

Komplexní poruchy (hypotalamo-hypofyzární-epifyzární systém)

Kleine – Levinův syndrom

 • Jeho obsahem je bulimie, přejídání, hypersomie, motorický neklid až zmatenost
 • 16-18hod spánku denně
 • Je popisován v nevyváženosti vývoje mozkových center v období puberty, dospělostí by měl sám zmizet

Fröhlichův syndrom

 • Člověk je obézní, hodně spí, ale k tomu se přikládá sexuální dysfunkce

Simmondsova kachexie

 • Atrofie kůže, vypadávání vlasů, zimomřivost
 • Nedostatečné sexuální chování