Mezimozek

  • Mezimozek = diencephalon
  • Je kryt koncovým mozkem
  • Jeho součástí je 3. komora, která mozek člení:
  1. Na boční část → talamus (thalamus)
  2. Přední část → hypofýza(Pituitary gland, Hypophysis cerebri)
  3. Spodní část → hypothalamus
  4. funkčně se přičleňuje také epithalamus a subtalamus (3. komoru ale neobklopují)