Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie, zkráceně ICT (Information and Communication Technologies), česky nazývané IKT, zahrnují veškeré informační technologie používané pro komunikaci a práci s informacemi.[1]

 • Stolní počítač (osobní počítač) - Počítač je zařízení, které zpracovává data pomocí předem vytvořeného programu. Stolní počítač je složen z monitoru, počítačové skříně a dalších vstupních a výstupních zařízení jako jsou klávesnice, myš atd.
Stolní počítač

Software (SW)

Programové vybavení počítače. Jedná se o programy, díky kterým můžeme na počítači pracovat. Rozdělujeme ho na tzv. Operační systémy, zajišťující základní funkce počítače (MS Windows a Linux) a Aplikace – programy, sloužící k uspořádávání dat, práci, psaní dokumentů, vytváření tabulek a prezentací.[2]

 • Operační systém - speciální případ software, vytváří prostředí pro ovládání počítače uživatelem a prostředí pro spouštění ostatních programů, bez OS nemůže počítač fungovat (příklad Windows,Linux)
 • Bit [b], Byte [B], Kilobyte [KB], Megabyte [MB], GigaByte [GB] , TerraByte [TB] = jednotka objemu uložených dat (informací), jeden bit nabývá hodnot 0 nebo 1, jeden byte je 8 bitů, 1 kilobyte = 1024 byte, 1 megabyte = 1024 kilobyte .... Obrázek v průměrné kvalite zabírá cca 100 KB, písnička v MP 34MB, celovečerní film v DVD kvalitě 3 GB.
 • Freeware - program, který lze používat zdarma
 • Shareware - program, který lze používat zdarma, ale má určitá omezení oproti placené verzi téhožprogramu
 • Warez - nelegální pirátský software (programy)
 • Internetové prohlížeče - Internet Explorer, FireFox, Google Chrome, Opera, Safari (sloužící ke stažení a zobrazení obsahu www stránek z internetu)
 • Android - operační systém využívaný především v „chytrých“ telefonech a tabletech
 • Open office programy - Word - textový editor od společnosti Microsoft, Excel - program na úpravu tabulek, Power Point - program na tvorbu prezentací
 • Virus - škodlivý sofware, který se šíří dnes nejčastěji po internetu, infikuje počítače a buď má za následek zničení operačního systému nebo odesílá osobní data svému tvůrci. Lehčími formami jsou Spyware a Malware, které přímo neničí operační systém, snaží se chovat „nenápadně“ a jejich hlavním úkolem je krádež osobních dat.
 • Antivirus - software, který má za úkol chránit počítače před viry, každý počítač by měl mít nainstalovaný a aktualizovaný antivirus.[3]

Hardware (HW)

Technické vybavení počítače. Jedná se o hmatatelné vybavení počítače: skříň počítače, vše co v ní najdeme, obrazovku, klávesnici, myš, skenery, tiskárny a další zařízení.

 • Procesor - Procesor je výkonná,základní a nejdůležitější část počítače, která vykonává všechnu práci. Provádí člověkem naprogramované činnosti. Procesor čte z paměti strojové instrukce a na jejich základě vykonává program.
 • Základní deska (Motherboard/Mainboard) - Základní deska je částí počítače, ke které se připojují další hlavní součásti počítače. Propojuje jednotlivé části počítače a poskytuje jim elektrické napájení Počítač bez ní nemůže fungovat.
 • Pevný disk(HDD = Hard Disk Drive) - Je zařízení, které slouží k dočasnému nebo trvalému uložení většího objemu dat. Využívá se v počítačích i dalších multimediálních zařízeních. Data se na něj ukládají za pomoci magnetického záznamu.
 • Paměti - V paměti procesor vykonává všechny operace. Vše, co právě zpracováváme a vidíme v okně spuštěného programu, se nachází v paměti. Dělíme ji na paměť ROM a RAM. Paměť ROM (Read Only Memory)- Slouží pouze pro čtení, nelze do ní zapisovat. Informace jsou v ní uchovávány i po vypnutí počítače. Paměť RAM (Random-Access Memory)- Paměť se používá pro čtení i zápis informace. Informace jsou v ní uchovávány pouze, pokud je počítač zapnutý, po vypnutí se z ní veškerá data smažou.[3]


Počítačové sítě

 • Informační síť – je počítačová síť sloužící pro přenos informací.
 • LAN - lokální počítačová síť například v rámci jedné budovy
 • WAN - rozlehlá (dálková) počítačová síť vzniklá propojením více sítí LAN
 • Internet - největší celosvětová počítačová síť typu WAN
 • IP adresa - jedinečná identifikace počítače v síti, IP adresa se nesmí opakovat dvakrát v rámci jedné sítě, příklad 192.168.0.1
 • Server - nadřazený počítač v síti, který zprostředkovává určené služby pro ostatní počítače v síti nebo může také zprostředkovávat připojení k internetu atd. [2]


Výhody a nevýhody počítačových sítí:


 • (+) Přístup ke zdrojům informací a zařízením, která nejsou přímo na našem počítači = Můžeme sdílet informace, tiskárny, data, atd.
 • (-) Informace o naší práci si může stáhnout i někdo, s kým sdílet informace nechceme. [4]


Typy počítačových sítí


Sítě podle způsobu propojení:

 • Peer-to-peer (P2P) - Zkráceně se tato počítačová síť označuje P2P nebo taky klient/klient (opakem je klient-server). Počítače (klienti) komunikují mezi sebou přímo a každý počítač je pracovní stanicí a služby využívá i nabízí (peer to peer v překladu znamená rovný s rovným). Dnes se označení P2P vztahuje hlavně na výměnné sítě, prostřednictvím kterých si mnoho uživatelů může vyměňovat data. Jednou z výhod P2P sítí je fakt, že s rostoucím množstvím uživatelů celková přenosová rychlost roste, zatímco u modelu klient-server se musí uživatelé sítě dělit o konstantní kapacitu serveru, což znamená, že při nárůstu uživatelů klesá průměrná přenosová rychlost. Nejčastějším obsahem šířeným po výměnných sítích jsou hudební nahrávky ve formátu, filmy ve formátu a programy. Velká část tohoto obsahu je šířena bez souhlasu držitele autorských práv, tudíž v rozporu se zákonem.[4]
 • Klient/server (client/server) - Typ sítě, který odděluje klienta a server, kteří spolu komunikují přes počítačovou síť. Opakem tohoto modelu je architektura peer-to-peer.Klient/server popisuje vztah mezi dvěma počítačovými programy, v nichž první program - klient, žádá o služby jiný program zvaný server. Na tomto modelu je založen například přístup na Email, Web atd. Příkladem je webový prohlížeč, tj. klientský program na uživatelském počítači, který může přistupovat k informacím na libovolném webovém serveru na světě. Chcete-li například ze svého počítače zkontrolovat zůstatek na Vašem bankovním účtu, Váš webový prohlížeč předá tento dotaz webovému serveru banky, tento server předá dotaz databázovému programu, který pošle dotaz databázovému serveru. Odtud je zůstatek vrácen zpět do banky databázovému programu, ten ji zase pošle zpět do Vašeho webového prohlížeče a ten výsledný zůstatek zobrazí.[4]

Sítě podle velikosti:

 • LAN (Local Area Network = lokální počítačová síť) – propojení počítačů v rámci jedné domácnosti, kanceláře nebo budovy, aby mohli pracovníci sdílet soubory a tiskárny.
 • WLAN (Wireles Local Area Network = lokální bezdrátová síť) = WiFi – využívá se k propojení počítačů a také k bezdrátovému připojení k internetu.
 • MAN (Metropolitan Area Network) – propojení počítačů v rámci jednoho města.
 • WAN (Wide Area Network = rozsáhlá počítačová síť) – propojení počítačů v rámci států a kontinentů. Pomocí WAN se propojuje několik lokálních počítačových sítí. Nejznámější je síť Internet.[4]

Internet

Internet je systém navzájem propojených počítačových sítí, ve kterých mezi sebou počítače komunikují. Společným cílem je výměna dat. Nejznámější službou, kterou Internet poskytuje, je služba WWW. • HTML (HyperText Markup Language) – programovací jazyk pro tvorbu internetových stránek • WWW (World Wide Web) – je celosvětová síť HTTP serverů s propojenými hypertextovými dokumenty

Intranet

Soukromá počítačová síť, která využívá internetové technologie pro interní potřeby firmy. Je určena pro použití malé skupiny uživatelů (např. pracovníci podniku). Nezávislá na internetu. Typickým obsahem intranetu bývají interní podnikové informace, jako jsou pravidla, postupy, dokumenty a formuláře.

Extranet

Rozšíření intranetu za pomoci internetových technologií pro komunikaci s uživateli vně intranetu. Např. firma sídlící v Praze má ve svém sídle vybudován intranet. V Brně má obchodního zástupce, který se k intranetu připojuje => extranet. Virtuální privátní síť (VPN = Virtual Private Network)Prostředek k propojení několika počítačů prostřednictvím (veřejné) nedůvěryhodné počítačové sítě. Spojené počítače mohou mezi sebou komunikovat, jako kdyby byly propojeny v rámci jediné uzavřené privátní (a tedy důvěryhodné) sítě. Při navazování spojení je totožnost obou stran ověřována pomocí digitálních certifikátů, dojde k autentizaci, veškerá komunikace je šifrována, a proto můžeme takové propojení považovat zabezpečné.[4]

Odkazy

Reference

 1. Informační a komunikační technologie. Wikipedie, 2016. Dostupné také z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Informační_a_komunikační_technologie
 2. 2,0 2,1 OA KOLÍNZákladní pojmy informačních a komunikačních technologií (ICT). Kolín: Obchodní akademie Kolín, ©2017. Dostupné také z: http://www.oakolin.eu/docs/ASYS_skripta_ECDL.pdf
 3. 3,0 3,1 LUDVÍK, Eger. Vzdělávání dospělých a ICT. Plzeň: Nava, 2012. ISBN 9788072114283.
 4. 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 Modul 1 podle sylabu ECDL – Základní pojmy informačních technologiíJan Míka, ©2006. Dostupné také z: http://mirror.personalista.com/sklad/Teorie_A4.pdf


Související články

Osobní počítač , Software, Hardware, Linux