Isfet

Isfet byl opakem řádu maat a představoval tedy chaos, ne-řád, nepořádek a veškeré zlo.[1] Působení ne-řádu isfet ve světě se projevovalo jako války, bída, nemoci, zločiny atp.[2] Aby se svět nepropadl do tohoto chaosu, bylo nutné chovat se podle řádu maat a udržovat jej ve světě např. pomocí rituálů.

Reference =

  1. Janák 2005: 107
  2. Assmann 2002: 15

Literatura

Assmann, J. 2002: Egypt, Praha: OIKOYMENH.

Janák, J. 2005: Brána nebes: bohové a démoni starého Egypta, 1. vyd. Praha: Libri.

Neureiter, Sabine 2012. Maat - über Moral im Alten Ägypten. Kemet 2012 (2), 17-22.

Silpa, Fabrice 2011. La mAat, , l'isf.t, , et le carré logique. Cahiers caribéens d'égyptologie 15, 77-82.

Smith, Harry 1994. Ma'et and Isfet. The Bulletin of the Australian Centre for Egyptology 5, 67-88.