Maat

Staroegyptský termín maat bývá někdy překládán jako pravda, spravedlnost nebo řád, nicméně žádný z těchto pojmů přesně nevystihuje jeho obsah. Slovo maat označuje sílu, která drží celý vesmír pohromadě, řád, bez kterého by svět nemohl fungovat, ale také morální pravidla, která se měl každý člověk snažit dodržovat. [1]

Maat bylo třeba ve světě neustále udržovat, neboť hrozilo, že svět se bez zásahů ve prosěpch maat obrátí v chaos a ne-řád isfet. Egyptský panovník byl považován za pokračovatele slunečního boha, který vesmírný řád udržoval, a v mytologii tak byl otcem personifikované představy tohoto "řádu", bohyně Maat(bohyně), svou vládou tedy měl napomáhat tento řád udržovat.[2] Setkáváme se např. s rituálními scénami, kdy panovník obětuje Maat bohům, kteří jsou živi právě z řádu maat.


Reference

  1. Assmann 2002:15
  2. Janák 2005: 107

Literatura

Assmann, J. 2002: Egypt, Praha: OIKOYMENH.

Höber-Kamel, Gabriele 2012. Maat - Lebensprinzip und göttliche Norm. Kemet 2012 (2), 4-6.

Janák, J. 2005: Brána nebes: bohové a démoni starého Egypta, 1. vyd. Praha: Libri.

Neureiter, Sabine 2012. Maat - über Moral im Alten Ägypten. Kemet 2012 (2), 17-22.

Mancini, Anna 2006. Maat revealed: philosophy of justice in ancient Egypt, Revised ed. [n.p.]: Buenos Books America.

Silpa, Fabrice 2011. La mAat, , l'isf.t, , et le carré logique. Cahiers caribéens d'égyptologie 15, 77-82.