Jorge E. Hirsch

Jorge Eduardo Hirsch (narozen 1953) je argentinský profesor fyziky na Univerzitě v Kalifornii, San Diegu.[1] V listopadu 2005 vydal článek, ve kterém popsal bibliometrický nástroj h-index jehož je tvůrcem.[2]

Informační věda

V oblasti informační vědy je Hirschovým dosud jediným, ale neopomenutelným přínosem právě H-index.

H-index

H-index se pokouší změřit produktivitu a citační vliv autorů vědeckých publikací. Udává kolik článků má vyšší citovanost, než je pořadové číslo článku, při řazení od nejvíce po nejméně citovaný. Vypočítán je ze seznamu děl, která jsou výsledkem vyhledávání v citačních databázích. Lze jej uplatnit na jakoukoli entitu (stát, instituce) produkující vědecké články.[2]


Ve spojitosti s H-indexem publikoval Hirsch následující práce:

  • An index to quantify an individual's scientific research output. (Listopad 2005)
  • Does the h index have predictive power? (Prosinec 2007)
  • An index to quantify an individual's scientific research output that takes into account the effect of multiple coauthorship. (Prosinec 2010)
  • On the value of author indices. (Březen 2011)
  • The meaning of the h-index. (Květen 2014)[3]


Fyzikální práce

Zkoumá zobecnění mikroskopických mechanismů supravodivosti či feromagnetismu v pevných látkách. Věří, že tyto fyzikální fenomény lze popsat jednoduchými modely i přesto, že jsou materiály vykazující tyto jevy komplikované. Tyto teorie jsou obecně přijímány jako kontroverzní, což Hirschovi způsobilo potíže s publikací v časopisech s vysokým impact faktorem. To ho vedlo ke konstrukci alternativního kritéria hodnocení. [4]

Odkazy

Reference

  1. Jorge E. Hirsch. UC SAN DIEGO DEPARTMENT OF PHYSICS [online]. Kalifornie: UC San Diego, 2009, 2015-12-22 [cit. 2015-12-22]. Dostupné z: http://physics.ucsd.edu/~jorge/jh.html
  2. 2,0 2,1 HIRSCH, Jorge E. An index to quantify an individual’s scientific research output. PNAS [online]. 2005, 2015-12-22, 2005(102): 4 [cit. 2015-12-22]. Dostupné z: http://www.pnas.org/content/102/46/16569.full.pdf
  3. Researcher id: Hirsch, JE E [online]. San Diego: University of California San Diego (UCSD), 2015 [cit. 2016-03-01]. Dostupné z: http://www.researcherid.com/rid/H-4045-2015
  4. Jorge E. Hirsch. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2015-12-24]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Jorge_E._Hirsch

Externí odkazy

Hirsch's research and public service page

Související články

Klíčová slova

Hirsch, bibliometrie, scientometrie, H-index.